Beit Krakow jest społecznością niezależną od Beit Warszawa i Beit Polska | Beit Krakow is independent of Beit Warszawa and Beit Polska.

Dec 13 2014

Chanuka 5775 w Beit Kraków | Chanukah 5775 at Beit Kraków

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

facebaner 

 

pierwsza świeczka  | first candle
Rozpoczniemy od zapalenia świateł Chanuki w naszej ulubionej Galerii Szalom | We wil start by lighting Channukah lights at our favourite art gallery - Galeria Szalom
 
16 grudnia 2014 (wtorek) g. 18.30 |
December 16th (Tuseday), 6.30 p.m.
ul. Galeria Szalom (ul. Józefa 16) |
Shalom Gallery (Józefa St. 16)
 

 

 
druga świeczka  | druga candle
Będziemy świętować drugi dzień Chanuki na imprezie urodzinowej Estery  |
We will celebrate the second day of Channukah at Estera’s birthday party

 
17 grudnia 2014 (środa) g. 19.00 |
December 17th (Wednesday), 7.00 p.m.
zaproszenia indywidualne |
by invitation only
 
 
trzecia świeczka  | third candle
Dołączymy do JCC na zapalenie świec chanukowych i na spotkanie z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem  | We will join the members of JCC for candle lighting and meeting with the Chief Rabbi of Poland Michael Schudrich
 
18 grudnia 2014 (czwartek) |
December 18th (Thursday)
JCC (ul. Miodowa 24) g.20.15 | | 
JCC (Miodowa St. 24)  8.15 p.m.
 

 

czwarta świeczka  | forth candle
Czwarty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Kabalat Szabat  | 
We will begin the fourth day of Channukah by lighting the Channukiah in the Galicia Jewish Museum before Kabbalat Shabbat.
 
19 grudnia 2014 (piątek) 18.30 |
December 19th (Friday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

 

piąta świeczka  | fifth candle
“Samotne tango Wiery Gran” w przestrzeni Teatru Bez Rzędow |
“The Lonely Tango of Vera Gran” in the Krakow’s Teatr Bez Rzędów
 
20 grudnia 2014 (sobota) |
December 20th (Saturday)
Teatr Bez Rzędów (ul. Krakówska 13)
rezerwacje: http://www.teatrbezrzedow.pl/
 

 

 
szósta świeczka  | sixth candle
Na zapalenie świateł chanukowych w Synagodze Tempel dołączymy do Naczelnego Rabina Krakowa Eliezera Gurarego i członków Krakowskiej Gminy Żydowskiej |
We will light Channukah candles in the Temple Synagogue together with Rabbi Eliezer Gurary, Chief Rabbi of Kraków, and the members of Krakow Gmina (Jewish Community Council).
 
21 grudnia 2014 (niedziela) 16.00 |
December 21st (Sunday) 4.00 p.m.
Synagoga Tempel (ul. Miodowa 24) | The Temple Synagogue (Miodowa St. 24)
 

  

siódma świeczka  | seventh candle
Zapalimy światła chanukowe w JCC i zaśpiewamy piosenki chanukowe z Rabin Tanyą Segal | We will light Channukah canldes in the JCC and sing Channukah songs with Rabbi Tanya Segal
 
22 grudnia 2014 (poniedziałek) |
December 22nd (Monday)
JCC (ul. Miodowa 24) g.17.00 |
JCC (Miodowa St. 24)  5.00 p.m.

 


we-zot Chanuka - 
ósma świeczka  | 
ve-zot Chanukah - eight candle
Chanuka w Cafe Młynek  | Chanuka in Cafe Młynek
 
23 grudnia 2014 (wtorek) g. 18.00|
December 23rd (Monday) 6.00 p.m.
Cafe Młynek (pl. Wolnica 7) | 
Cafe Młynek (Wolnica sq. 7)

Comments Off

Dec 05 2014

Chanuka i nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków | Channukah & upcoming events at Beit Krakow

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szabat szalom!

Już za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się Chanuka, będąca symbolem światła i odrodzenia. Przygotowując się do radosnych i refleksyjnych obchodów święta zapraszamy w najbliższą środę na zorganizowany przez Żydowskie Muzeum Galicja panel dyskusyjny “Czas zmian: Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce 1989-2004-2014″. W panelu wezmą udział Tadeusz Jakubowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie), Jonathan Ornstein (JCC Krakow), dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Jakub Nowakowski (Żydowskie Muzeum Galicja) oraz z ramienia Beit Kraków - Estera Stopińska.

A w najbliższy piątek tradycyjnie zapraszamy na radosne, wspólne powitanie Szabatu w Żydowskim Muzeum Galicja, które poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Do zobaczenia w Beit Kraków!

 

unnamed

shabbat shalom!

In less then two weeks we will celebrate Channukah, which symbolizes light and renewal. In preparation for the joyous and meaningful celebration of the holiday, we encourage you to take part in the discussion organized by the Galicia Jewish Museum entitled: “Time of Change: The Renewal of Jewish life in Poland 1989-2004-2014″. The panel with be comprised of Mr. Tadeusz Jakubowicz (The Krakow Jewish Community Council), Jonathan Ornstein (JCC Krakow), prof. Edyta Gawron (Jagiellonian University), Jakub Nowakowski (Galicia Jewish Museum) and on behalf of Beit Krakow – Estera Stopińska.

And in the meantime please join us for a joyous celebration of the upcoming Shabbat in the Jewish Galcia Musuem. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

See you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
5 grudnia 2014 (piątek) g. 19.00 | December 4th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 
 
szacharit & studiowanie parszy  | shacharit & Torah study
6 grudnia 2014 (sobota) g. 10.30 | December 5th (Saturday), 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór St. 14/16
 
 
wstęp do Judaizmu | introduction to Judaism
10 grudnia 2014 (środa) g. 19.15 | December 10th (Wednesday) 7.15 p.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór St. 14/16
 
 
panel dyskusyjny “Czas zmian: Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce 1989-2004-2014″ | discussion “Time of Change: The Renewal of Jewish life in Poland 1989-2004-2014″

Więcej informacji | More info: https://www.facebook.com/events/1510407225880974/?ref_newsfeed_story_type=regular  

10 grudnia 2014 (środa) g. 17.00 | December 10th (Wednesday) 5.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum

 

Comments Off

Dec 04 2014

Szabat Szalom! Shabbat Shalom!

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Szabat Szalom!

Jak zazwyczaj, zapraszamy na kabalat Szabat w Galicji, o godzinie 19.00 w Żydowskim Muzeum Galicja ul. Dajwór 18, Kraków.

W sobotę zapraszamy na szacharit g. 10.30, ul Dajwór 14/16.

Shabbat Shalom!

Join us for kabbalat Shabbat in Galicia, at 7.00 in Galicia Jewish Museum, Dajwór st. 18, Kraków.

Shacharit on Saturday, at 10.30, Dajwór St. 14/16.

 

 

Comments Off

Nov 20 2014

Limud Keszet i długie jesienne popołudnia | Limud Keszet and long autumn afternoons

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szalom czytelnicy

W tym tygodniu zapraszamy na nabożeństwo Szabatowe do Hotelu Boss w Warszawie, które podczas Limud Keszet Polska, wraz z Rabinem Stasem Wojciechowiczem poprowadzi Rabin Tanya Segal. Już cieszymy się na wspólne limudowe spotkania, chwile i wykłady.
 
A dla tych, którzy zostają w Krakowie, też mamy propozycję na jesienne popołudnia - koncert zespółu Mojše Band w Synagodze Starej z Okazji Dnia Drzwi Otwartych Krakowskich Muzeów.
 
Więcej informacji o organizowanych i polecanych przez nas wydarzeniach poniżej. 

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!
 

shalom readers

This week we hope you will join us for Kabbalat Shabbat in the Boss Hotel in Warsaw, led together by Rabbi Tanya Segal and Rabbi Stas Wojciechowicz during the annual Limud Keszet Poland conference. We look forward to seeing you and learning with you at Limud!
 
And for those who remain in Krakow we have other interesting propositions for long winter afternoons – the concert of Mojše Band in the Old Synagogue as part of the Open Days of Krakow Museums.
 
Please find more information about recommended and upcoming events below.

Shabbat shalom and see you at Beit Krakow!

www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat na Limudzie w Warszawie | Shabbat at Limud Keszet in Warsaw

21 listopada 2014 (piątek) g. 17.30 | November 21st (Friday) 5.30 p.m.
Hotel Boss (ul. Żwanowiecka 20, Warszawa) | 
Hotel Boss (Żwanowiecka St. 20, Warszawa)

 
 
 

Wykład (@Limud) : Król Dawid, królowa Batszeba i Abiszag z Szunem Czy na rycinach z XVIII w. (i starszych) na pewno są Żydzi? | 
Lecture (@Limud): King David, Bathseba and Abishag the Shunammite. Are images of Jews on the 18th century prints for sure presenting Jews?
– prowadzenie: Magda Koralewska

23 listopada 2014 (niedziela) g. 9.15 | November 23rd (Sunday) 9.15 a.m.
Hotel Boss (ul. Żwanowiecka 20, Warszawa) | 
Hotel Boss (Żwanowiecka St. 20, Warszawa)

 

 

Od schyłku średniowiecza do ery nowożytnej (XV-XVIII w.) powstało w Europie wiele tysięcy rycin. Ponad 1/4 dotyczy tematyki starożytnych dziejów Żydów, a dokładniej mówiąc opisanych w biblii hebrajskiej wielkich religijnych i politycznych wydarzeń, wybitnych postaci, wizerunków obiektów i miejsc. Niektóre z tych motywów podejmowane były – często nawet przez największych twórców epoki – częściej niż wielokrotnie. Mezzotinta zatytułowana Król Dawid, królowa Batszeba i Abiszag z Szunem, wykonana w XVIII wieku (wg obrazu van der Werffa) przez Richarda Earloma przedstawia wątek dziejów biblijnych cieszący się może nieco mniejszym zainteresowaniem twórców niż na przykład historia Adama i Ewy. Co bynajmniej nie przeszkadza by uznać ją za świadectwo żywej obecności tradycji par excellence żydowskiej w świecie – bądź co bądź – chrześcijańskiej kultury zachodnioeuropejskiej. I zadać pytanie: dlaczego tak było?

 
 

Koncert zespołu Mojše Band w ramach Dnia Drzwi Otwartych Krakowskich Muzeów | 
Mojše Band concert during Day of Open Door in Krakow Museums

23 listopada 2014 (niedziela) g. 17.00 | November 23rd (Sunday) 5.00 p.m.
Stara Synagoga (ul. Szeroka 24) | The Old Synagogue (Szeroka st. 24)
 
 
 

Frymografia w Trzecim Oku | Frymografia at Trzecie Oko

wystawa do 6 grudnia 2014 | 
exhibition open until December 6th 2014
Galeria Trzecie Oko (ul. Boheńska 5) | Trzecie Oko Gallery (Boheńska st. 5)
 

 

„Niewinnych fotografii nie ma. Kadr z rodzinnego albumu, reporterskie zdjęcie czy pejzaż – wszystkie pozostawiają ślad. Jest nim nie tylko obraz, ale zawarta w nim relacja fotografującego z tematem. Obojętna lub bardzo wyraźna. Zawsze jednak w kadrze istniejąca. Warto zastanowić się więc – zanim wyzwolimy migawkę – nad przyczyną i skutkiem fotografowania, warto zrewidować własne intencje. Bo fotografia nie tylko dokumentuje. Ale porządkuje świat i go ocenia. Definiując otoczenie, określa nas samych.”

Bogdan Frymorgen to jeden z najciekawszych i najbardziej wymownych twórców współczesnej fotografii. Odczytując rzeczywistość zapisuje ją nie tylko wizualnie, ale i słownie. Choć nigdy dosłownie. Na czarno-białych kadrach Frymografii utrwala wyczekane chwile. Nie wymagające właściwie autorskiego komentarza. A jednak refleksja Frymorgena staje się ich integralną częścią. Obraz i słowa odkrywają się wzajemnie, uzupełniają przestrzenie, budują piramidę znaczeń. W kadrze i poza nim. I gdzieś w dialogu między słowem a obrazem, tworzy się przestrzeń na refleksję o sensie prawdziwego fotografowania, o jego unikalności i potrzebie w czasach, gdy zdjęcia robi każdy i praktycznie wszystkim.

Krakowska wystawa «Frymografia w Trzecim Oku» jest pierwszą odsłoną fotobloga w przestrzeni publicznej.

Bogdan Frymorgen – dziennikarz, fotograf, kurator. Były pracownik BBC World Service. Obecnie brytyjski korespondent Radia RMF FM. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zasiada w radzie Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Autor kilku publikacji, wystaw fotograficznych i bloga „Frymografia”.

Więcej: http://trzecieoko.com/portfolio/bogdan-frymorgen-frymografia-trzecim-oku/

Comments Off

Nov 17 2014

Wysokie Obcasy: Moda na Żydów?

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Dziękujemy za ten ważny głos

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,16953080,Moda_na_Zydow_.html

Comments Off

Nov 07 2014

Kabalat Szabat 7.11 2014

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szabat szalom
[english below]

W tym tygodniu Szabat w Galicji gościnnie poprowadzi Rabin Sam Kieffer z Izraela, który wraz z grupą ze Stanów Zjednoczonych odwiedzi nas jutro wieczorem. Wyjątkowo Kabalat Szabat rozpoczniemy o godzinie 18.30. Bardzo prosimy o możlliwie punktualne przybycie. Po Nabożeństwie jak zawsze zapraszamy na kiddusz.

Do zobaczenia w Beit Kraków!

 

shabbat shalom

This week’s Shabbat in Galicia will be led by Rabbi Sam Kieffer from Israel, who is visiting us with a group from the US.
The service will start at 6.30, please be on time and after the service join us for kiddush!

Shabbat shalom and see you at Beit Krakow!

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
7 listopada 2014 (piątek) g. 18.30 | November 7th (Friday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
 
Szacharit | Shacharit
8 listopada 2014 (sobota) g. 10.30 | November 8th (Saturday) 10.30 a.m.
Dajwór 14/16 | Dajwór 14/16
 

 

Comments Off

Oct 30 2014

Polecamy najnowszą wystawę Żydowskiego Muzeum Galicja

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

unnamed

Comments Off

Oct 22 2014

Wykład IJ UJ: “The Arab-Israeli conflict and the nature of U.S.-Israel relations.”

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

inst_hist_UJ

 

 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
   oraz
Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

zapraszają na wykłady:

profesora Richarda Pipesa (Harvard University):
“Rosyjska opinia publiczna o obecnej sytuacji w Rosji i na Ukrainie.”

Wykład odbędzie się 23.10.2014 o godz. 17.00 w Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, Aula im. ks. J. Tischnera

 

doktora Daniela Pipesa (Middle East Forum, Filadelfia):

“The Arab-Israeli conflict and the nature of U.S.-Israel relations.”

Wykład odbędzie się 24.10.2014 o godz. 10.15 w siedzibie Instytutu Judaistyki, ul. Józefa 19, sala nr 16.

Wykłady zorganizowano we współpracy z Pracownią Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth IJ UJ

Comments Off

Oct 14 2014

Simchat Tora 5775 w Beit Kraków | Simchat Torah 5775 at Beit Krakow

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Zapraszamy na święto Simchat Tora w najbliższą środę, kiedy to radośnie oprowadzimy nasz zwój Tory po Kazimierzu, odwiedzając każdą synagogę. A w czwartek i w piątek spotkamy się z uczestnikami konferencji Tamar pod hasłem “Jewish Journeys”, organizowanej w najbliższym tygodniu w Krakowie.

Chag Sameach!

Join us for Simchat Torah this coming Wednesday, as we joyously walk our scroll around all Krakow’s synagogues. And on Thursday and Friday we will have an opportunity to spend time with the participants of the upcoming Tamar conference, taking place in Krakow, entitled “Jewish Journeys”.

Chag Sameach!

 

Simchat Tora Simchat Torah

15 października 2014 (środa) g. 18.30 | October 15th (Wednesday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


Obchód po Kazimierzu rozpoczniemy i zakończymy w Żydowskim Muzeum GalicjaOur joyous walk around Kazimierz will start and end in Galicia Jewish Museum
 

Koncert Zespołu Mojše Band – w ramach konferencji Tamar 
Concert of Mojše Band – during Tamar conference

16 października 2014 (czwartek) g. 21.15 | October 16th (Thursday) 9.15 p.m.
Wilga Hotel (ul.  Przedwiośnie 16) | Wilga Hotel (Przedwiośnie 18. St.)
 

 

szabat w galicji | shabbat in galicia

 

17 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 17th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


Podczas Kabalat Szabat spotkamy się z uczestnikami konferencji Tamar | The participants of the upcoming Tamar conference will join us for Kabalat Shabbat this week


szacharit shacharit

18 Pażdziernika 2014 (sobota) g. 10.30 | October 18st (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone | will be announced

Comments Off

Oct 08 2014

Sukkot 5775 w Beit Kraków

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

headersukkot
[english below]

Przez siedem dni…wszyscy którzy należą do narodu Izraela będą zamieszkiwać w sukkot (Lew. 23:42). Ten fragment uczy, że wypada aby cały naród Izraela zasiadł w jednej suce”
 

Rav Kook
Cóż zrobić z tak utopijną wizją jedności? Jak możemy wyobrazić sobie cały naród Izraela pod jednym dachem skoro często trudno nam sobie wyobrazić tam choćby całą naszą społeczność? Tak długo jak ciążą nam nasze małostki i wady charakteru, nie jest możliwe osiągnięcie jedności. Ale po doświadczeniu Wielkich Świąt, gdzie stoimy wspólnie i jako społeczność odpowiadamy za swoje przewinienia mówiąc Widuj; gdzie modlimy się wspólnie nawet z grzesznikami, nasze poczucie jedności zostaje chwilowo przywrócone. Nasze życie oświetlone przez światło tszuwy i ciężkiej pracy nad własnym moralnym niedostatkiem daje możliwość dalszej naprawy. Dlaczego więc nie pójść za ciosem?

Zgodnie z nauczaniem Rabbiego Natana, ucznia Rabbiego Nachmana z Bracławia, to poczucie jedności jest właśnie esencją micwy przebywania w suce. Rabbi Nachman rekomenduje taką oto kawanę na okres Sukkot:

“Człowiek powinien się wtedy skoncentrować na byciu częścią całego narodu Izraela, z intensywnym uczuciem miłości i pokoju, dopóki nie przyczyni się do możliwości bycia całego narodu Izraela w jednej suce”

Tego życzymy sobie i całej społeczności Krakowa. Tym samym zapraszamy także do naszej nowo wybudowanej Suki na wspólne posiłki, rozmowy i rozmaite wydarzenia towarzyszące, jak Upszerin Natana, Premiera najnowszego spektaklu Teatru Midraszowego pt. “Samotne Tango Wiery Gran”, czy zawieszenie mezuzy/Chanukat Bait w naszym nowym biurze. Szczegóły poniżej.

Chag Sukkot Sameach!
 

 

 
For seven days… all who belong to the people of Israel will live in sukkot (Lev. 23:42) This teaches us that it is fitting for all of Israel to sit in one sukkah”
Rav Kook
What is the meaning of this utopian vision today? How can we imagine all of Israel sitting together in a single sukkah if we often can’t even imagine one community there? As long as we are plagued with pettiness and other character flwas, we cannot attain collective unity. But after experiencing the unique holiness of Yamim Noraim, when we stand together as community and accept communal responsibility for our sins, reciting Viduy together; when we pray together even with sinners… this state of unity is temporarily restored. After our lives have been illuminated by the light of teshuvah having done soul searching and attempting to combat our moral weakness, we can strive to take the next step.

According to the Hasidic master Rabbi Nathan, a chief disciple of Rabbi Nachman of Breslov, this sense of unity is the very essence of the mitzvah of sukkah. He wrote in Likutei Halachot that one should fulfill the mitzvah of sukkah with the following kavanah:

“One should concentrate on being part of the entire people of Israel, with intense love and peace, until it may be considered as if all of Israel dwells together in one sukkah.”

And so we wish to all of us and to the entire community of Krakow. Thus we hope you will join us in our newly-built sukkah for meals, conversation and other accompanying events, such as Natan’s Upsherin, Premiere of our latest performance “The Lonely Tango of Vera Gran” or Chanukat Bait of our new office. Please see details below. 

Hag Sukkot Sameah!

 
 

erew Sukkot | erev Sukkot 

8 października 2014 (środa) g. 19.00 | October 8th (Wednesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szabat w Galicji shabbat in Galicia

10 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 10th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit shacharit

11 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 11th (Saturday) 10.30 a.m.
 ul. Dajwór 14/16  | Dajwór St. 14/16

hawdala & premiera: Samotne Tango Wiery Gran 
havdalah & opening night: The Lonely Tango of Vera Gran

11 października 2014 (sobota) g. 19.30 | October 11th (Saturday) 19.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

więcej informacji na | more information at: www.beitkrakow.pl

 

Impreza Uprzerin Natana Natan’s Upsherin Party

 12 października 2014 (niedziela)  | October 12 (Sunday) 
 będzie ogłoszone | will be announced

 

simchat Tora simchat Torah

15 października 2014 (środa) g. 19.00 | October 15th (Wednesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szabat w Galicji shabbat in Galicia

Będziemy gościć uczestników Seminarium Tamar - Jewish Journey, w Krakowie
We will spend Shabbat together with the participants of the Tamar Conference
 

17 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 17th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

Comments Off

Next »