Kabalat Szabat i Konferencja w Menczesterze

Szabat Szalom!

[english below]

rts_lightingW tym tygodniu na Kabalat Szabat i Kiddusz w Żydowskim Muzeum Galicja o g. 19.00. Modlitwę poprowadzi Rabin Tanya Segal. Serdecznie Zapraszamy!

Informujemy również, że w najbliższy poniedziałek Magda Rubenfeld Koralewska będzie gościem Konsula Generalnego RP w Manchesterze podczas konferencji “Yesterday, Today, Tomorrow of Polish-Jewish relations”. Na Uniwersytecie Manchesteru zaprezentuje prelekcję “The Phenomenon of Progressive Judaism in Poland (200 years)”. Zwieńczeniem konferencji będzie otwarcie wystawy poświięconej Sprawiedliwym.

http://events.manchester.ac.uk/event/event:yln-ihbtzy87-kmvvvy/yesterday-today-tomorrow-of-jewish-polish-relations

 

manchester_magdaShabbat Shalom!

This week join us for Kabbalat Shabbat and kiddush in Galicia Jewish Museum at 7.00 p.m. The prayer will be led by Rabbi Tanya Segal.

We would also like to inform you, that next monday Magda Rubenfeld Koralewska will be a guest speaker to the conference in Manchester “Yesterday, Today, Tomorrow of Polish-Jewish relations”. Invited by Consulat General of RP in Manchester Magda will lead a lecture at the Manchester Univercity “The Phenomenon of Progressive Judaism in Poland (200 years)”. The culmination of conference will be an opening of exhibition dedicated to The Righteous Among Nations

http://events.manchester.ac.uk/event/event:yln-ihbtzy87-kmvvvy/yesterday-today-tomorrow-of-jewish-polish-relations

Żywa Biblioteka/Human Library Kraków 14.11.2015 (sobota) w księgarnio-kawiarni Massolit

Serdecznie polecamy projekt Żywa Biblioteka/Human Library Kraków, który będzie miał miejsce w w Krakowie w dniu 14.11.2015 (sobota) w księgarnio-kawiarni Massolit.

Po sobotnich modlitwach i studiowaniu do projektu dołączy też Rabin Tanya. Więcej informacji w Kronice TVP Kraków i na stronie facebookowej projektu: https://www.facebook.com/zywabibliotekahumanlibrarykrakow

od 7:12 minuty – informacje o projekcie – POLECAMY!

http://krakow.tvp.pl/22557275/8-ix-2015-godz-2145

 

zywabiblioteka

 

 

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia 6.11.2015

rts_lightingSzabat Szalom! Jak co tydzień zapraszamy na Kabalat Szabat i Kidusz w Żydowskim Muzeum Galicja. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Przy tej okazji chcemy serdecznie podziękować Dinie za zupy na lunch po szacharicie, które przywołały wspomnienia, o wspaniałym projekcie kulinarnym Kuchnia Midraszowa ( Midrasz Kitchen).

Midrasz do aktualnej parszy Chajej Sara Można zlaneźć tutaj:

http://www.beitkrakow.pl/2012/11/chajej-sara-חַיֵּי-שָׂרָה/

O wszystkich midraszach stworzonych w trakcie projektu możecie przeczytać na naszej stronie: http://www.beitkrakow.pl/midrash-kitchen/ ale niestety ich smak można sobie tylko wobrazić :)

 

—-
Shabbat Shalom! As every week we want to cordially invite everyone to Kabbalat Shabbat and Kiddush in Galicia Jewish Museum. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

On this occasion we want to thank Dina for cooking soups four our shabbat lunch after shacharit! The soups brought back the memories about Midrash Kitchen project. Midrash for current parsha and other culinary midrashim are available here: http://www.beitkrakow.pl/midrash-kitchen/

 

jidysz dla początkujących | yiddish for beginners | jidisz far onhejbers | ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

Nowy kurs na słodki i dobry nowy rok | A new course for a sweet and good new year

[english below]

jidisz far onhejbers |  ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

jidysz dla początkujących  | yiddish for beginners

Jidysz_afisz1Poznaj język Żydów polskich. Otwórz drzwi do kultury i cywilizacji jednej z największych niegdyś społeczności żydowskich na świecie (do końca XVIII wieku, 9/10 Żydów na świecie mieszkało w Polsce i większość z nich mówiła po żydowsku). 

Od października startuje najnowszy kurs pod auspicjami Beit Kraków – jidysz dla początkujących. Zajęcia poprowadzi native speaker języka jidysz, absolwent Uniwersytetów w Cambridge (Modern Languages) oraz w Londynie (Hebrew Literature and Jewish History), doświadczony lektor języka jidysz – Baruch Smerin.

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki o g. 19.30 przy ul. Dajwór 14/16.
Zapisy i informacjeoffice@beitkrakow.pl | www.beitkrakow.pl
Pierwsze zajęcia (bezpłatne): 12.10.2015, g. 19.30 (prosimy o potwierdzenie obecności)
Opłata za kurs: 20 zł za lekcję lub 180 zł za 12 zajęć 
(kurs będzie podzielony na 3 semestry: Paź-Gru, Sty-Mar, Kwi-Cze; po 12 zajęć każdy)
Możliwe także zniżki dla studentów i seniorów, prosimy o kontakt na office@beitkrakow.pl
Prosimy o zgłoszenia do 5 października 2015

Uwaga: dla członków Beit Kraków mamy specjalną cenę za kurs. Informacje można uzyskać w biurze. Osoby, które już zgłosiły się na kurs otrzymają ją bezpośrednio od prowadzącego. 

stripped-bar-01.jpg

Learn the language of the Polish Jews. Open the door to the culture and civilization of one of the once largest Jewish communities in the world (until the end of the 18th century, 9 of 10 Jews in the world lived in Poland and most of them spoke Yiddish).  

In October we are launching a new course under the auspices of Beit Krakow  – Yiddish for beginners. The classes will be led by a native Yiddish speaker, graduate of University of Cambridge (Modern Languages) and Londynie (Hebrew Literature and Jewish History) and experienced language teacher – Baruch Smerin.

The classes will take place on Mondays at 7.30 p.m. at Dajwór 14/16.
Information and registration: office@beitkrakow.pl | www.beitkrakow.pl
First class (free of charge): 12.10.2015, at 7.30 p.m. (please confirm your place)
Course fee: 20 zł per class or 180 zł for 12 classes 
(the course will run for three terms: Oct-Dec, Jan-Mar, Apr-Jun; 12 classes each)
Concessions are available also for students and seniors, please contact us at office@beiktrakow.pl
Registrations until October 5, 2015

there is a discount available for Beit Krakow members. Please ask our office for additional information or if you have signed up already, you will receive an email from the lecturer. 

Szacharit Jom Kippur w Starej Synagodze | Shacharit Yom Kippur in The Old Synagogue

synagoga_stara

szalom!
stripped-bar-01.jpg

Dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego Miasta Krakowa szacharit Jom Kippur odbędzie się jutro o godzinie 10.30 w Synagodze Starej ul. Szeroka 24.

Bardzo prosimy wysztskich o zebranie się przed synagogą najpóźniej o godzinie 10.20. Synagoga będzie zamknięta dla zwiedzających, więc później nie będzie możliwości wejścia do środka.

Gmar Chatima Towa!
 

 

 

shalom!
stripped-bar-01.jpg

Thanks to the kindness of the Historical Museum of the City of Krakow Yom Kippur Shacharit Service will take place in The Old Synagogue, Szeroka Street 24.

Please be at the synagogue entrace non later than 10.20. The museum will be closed for the visitors, so it will be impossible to enter the synagogue after that hour.

Gmar Chatima Tova!

Szabat Szuwa 5776 – w Galerii Szalom | Shabbat Shuva 5776 – in Galeria Shalom

שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה’ אֱלֹהֶיךָ
  
Wróć Israelu do Wiekuistego, Boga Twojego

Return, O Israel, unto the LORD thy God

— Hoszea 14:2
 
 

szabat szalomstripped-bar-01.jpg

Dzisiejszy Kabalat Szabat – Szabat Szuwa – odbędzie się w naszej ulubionej Galerii Szalom, ul. Józefa 16 o g. 19.00. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Szabat Szalom we-Chatima Towa!

 

shabbat shalomstripped-bar-01.jpg

Today’s Kabbalat Shabba service will take place in Galeria Shalom, Józefa Street 16, at 7.00 p.m. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

Shabbat Shalom ve-Chatima Tova!

 

szabat szuwa shabbat shuvah

18 września 2015 (piątek) g. 19.00 | September 18th (Friday) 7.00 p.m.
Galeria Szalom (ul. Józefa 16) | Galeria Szalom (Józefa St. 16)


szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

19 września 2013 (sobota) g. 10.30 | September 19th (Saturday) 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór Street 14/16


Kol Nidre Kol Nidre

22 września 2015 (wtorek) g. 19.00 | September 22th (Tuesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


szacharit jom kippur shacharit yom kippur

23 września 2015 (środa) g. 10.30 | September 23rd (Wednesday) 10.30 a.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


neila  neila

23 września 2015 (środa) g. 18.00 | September 23rd (Wednesday) 6.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

Rosz haSzana 5776 w Beit Kraków | Rosh haShana 5776 at Beit Kraków

szanatowa_kartka_kolorszabat szalom we’szana towa!

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na obchody 
Wielkich Świąt z Beit Kraków! Poniżej podajemy harmonogram oraz informacje dot. rezerwacji i płatności za kolację Seder Rosz haSzana. 
 
Słodkiego, twórczego i pełnego inspiracji
Nowego Roku 5776 !!! 
— Beit Kraków, Postępowa Społeczność Żydowska Krakowa —

 

shabbat shalom we’shana tova!

Once again we want to invite you to celebrate Yamim Noraim with Beit Kraków! Please see the Holiday schedule and details concerning reservarions and payments for the Rosh haSzana Dinner below. 
May you have a sweet and prosperous New Year 5776, full of creativity and inspiration !!!
 — Beit Kraków, the Progressive Jewish
Community of Krakow —

 

Seder Rosz haSzana 5776 |
Rosh haShana Seder

14 września 2015 (poniedziałek) g. 18.30 |
September 14th (Monday) 6.30 p.m.

Cafe Młynek, Plac Wolnica 7

 

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w Sederze Rosz haSzana pod adresem office@beitkrakow.pl czekamy do niedzieli 13.09 do g.12.00 (cena kolacji 50 PLN dla członków oraz 70 PLN dla pozostałych). 
 

Please send us an email by September 13th, 12.00 a.m. to office@beitkrakow.pl to make your reservation (cost of the meal is 50 PLN for members and 70 PLN for others). 

 

szabat w galicji | shabbat in galicia 

11 września 2015 (piątek) g. 19.00 | September 11th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit shacharit

12 września 2015 (sobota) g. 10.30 | September 12th (Saturday) 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór 14/16

erew rosz ha’szana erev rosh ha’shanah

13 września 2015 (niedziela) g. 19.00 | September 13th (Sunday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit rosz ha’szana shacharit rosh ha’shanah

14 września 2015 (poniedziałek) g. 10.30 | September 14th (Monday) 10.30 a.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

taszlich tashlich

14 września 2015 (poniedziałek) g. 17.30 | September 14th (Monday) 5.30 p.m.
 ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4

seder rosz ha’szana seder rosh ha’shanah

14 września 2015 (poniedziałek) g. 18.30 | September 14th (Monday) 6.30 p.m.
Cafe Młynek, Plac Wolnica 7

Cena Kolacji: 50zł (członkowie) 70zł (pozostali)

szabat szuwa shabbat shuvah

18 września 2015 (piątek) g. 19.00 | September 18th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

19 września 2013 (sobota) g. 10.30 | September 19th (Saturday) 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór Street 14/16

Kol Nidre | Kol Nidre

22 września 2015 (wtorek) g. 19.00 | September 22th (Tuesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit jom kippur shacharit yom kippur

23 września 2015 (środa) g. 10.30 | September 23rd (Wednesday) 10.30 a.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

neila  neila

23 września 2015 (środa) g. 18.00 | September 23rd (Wednesday) 6.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

Kabalat Szabat, Hawdala i Wieczór Selichot

Szabat Szalom!

[english below]

Chociaż czas wakacji już za nami, jednak przed nami – wiele wspaniałych okazji do wspólnych spotkań, radości, modlitw, śpiewu, jedzenia, postu… Obyśmy wspólnie przeszli drogę od Selichot, poprzez Rosz Haszana, Taszlich, Jom Kipur, Sukot, aż do wielkiej naszej Radości Tory, Simchat Tora.

Wakacje były dla nas nie tylko okresem wypoczynku i wytchnienia od codziennych i niecodziennych prac, ale też wspólnymi Kabalat Szabat i Szacharit, czasem naszego pamiętania o zniszczeniu Świątyni, czasem wspólnego i indywidualnego wczytywania się w Eicha/Lamentacje podczas Tisza BeAw.

W tych wakacyjnych dniach, 22 sierpnia, Rabin Tanya poprowadziła w Biłgoraju ceremonię Bar Micwy (pierwszą po wojnie), która zawsze jest dla nas znakiem cudownej Obecności Szechiny pośród nas.

A już teraz zapraszamy na Kabalat Szabat i Kidusz, 04 września, godz. 19.00, Żydowskie Muzeum Galicja. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal, a towarzyszyć nam będzie wielu wspaniałych gości, między innymi grupa z „Wimbledon Synagogue” z Londynu, goście z Milwaukee z Rabinem Markiem Berksonem oraz goście z Drezna.

Z końcem najbliższego Szabatu zaczynają się dla nas Jemej Selichot (Selichot jest liczbą mnogą od Slicha, czyli przebaczenie). 05 września zapraszamy na Hawdalę oraz wieczór Selichot, podczas którego towarzyszyć nam będą refleksje nad mijającym rokiem, nauka fragmentów literatury rabinackiej, pijutim oraz modlitwy o przebaczenie, przygotowujące nas do Rosz Haszana i Jamim Noraim.

Przypominamy, że 09 września rozpoczyna się Kurs Wstępu do Judaizmu (g. 19.00), który poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Do zobaczenia!
Szabat Szalom!

 

Shabbat Shalom!

Although the holiday period is behind us, we have before us many wonderful occasions to meet, rejoice, pray, sing, eat and fast together, as we jointly tread the path leading from Selichot, through Rosh Hashanah, Tashlich, Yom Kippur and Sukkot, to our great festival of rejoicing, Simchat Torah.

For us the holidays were not only a time of rest and recovery from our daily work and exceptional exertions, but also a time to come together for Kabbalat Shabbat and Shacharit, and to read Eicha, the Book of Lamentations, on Tisha b’Av.

During the holiday period, on 22 August, Rabbi Tanya conducted a barmitzvah ceremony in Bilgoraj (the first since the war), which is always for us a sign that the Shechinah dwells among us.

Now may we invite you to join us for Kabbalat Shabbat and Kiddush at 7 p.m. on 4 September at the Galicja Jewish Museum. The service will be led by Rabbi Tanya Segal, and we will be delighted to have with us a group from Wimbledon Synagogue, London, and guests from Milwaukee with Rabbi Mark Berkson and guests from Dresden.

The conclusion of next Shabbat marks the beginning of the Yemei Selichot, when we recite prayers for forgiveness. On 5 September in the evening we invite you to havdalah and an evening of selichot, with reflections on the passing year, the study of passages of rabbinic literature, piyyutim and prayers for forgiveness, in preparation for Rosh Hashanah and the Yamim Noraim.

May we remind you that an Introduction to Judaism course, led by Rabbi Tanya Segal, will begin on 9 September (7.00 p.m.)

Hope to see you soon!
Shabbat Shalom!

 

nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków | 
upcoming events at Beit Kraków
stripped-bar-02.jpg
Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
4 września 2015 (piątek) g. 19.00 | September 4th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 
 
Szacharit i studiowanie parszy | Shacharit and Torah study
5 września 2015 (sobota) g. 10.30 | September 5th (Saturday) 10.30 a.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 
 
Hawdala i Selichot | Havdallah and Erev Selichot
5 września 2015 (sobota) g. 19.30 | September 5th (Saturday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 
 
Wstęp do Judaizmu | Introduction to Judaism
9 września 2015 (środa) g. 19.00 | September 9th (Wednesday) 7.00 p.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór St. 14/16
 

 

Kabalat Szabat 21 Sierpnia | Kabbalat Shabbat August 21st

rts_swiece[english below]

Serdecznie zapraszamy na Kabalat Szabat w Żydowskim Muzeum Galicja i na kiddusz! Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal. Rozpoczynamy o 7.30.

Serdecznie witamy naszych gości, którymi w tym tygodniu będą Linda i Neal Goldstein oraz Ziva i David Shultz, nowych studentów kursu Wstępu do Judaizmu oraz członków naszej społeczności (powoli) powracających z wakacji.

Przy okazji już teraz chcemy poinformować o nowym kursie języka jidysz, który od nowego roku będzie prowadzony przez Barucha. Formularze zgłoszeniowe roześlemy do naszych członków drogą emailową.

Szabat Szalom i do zobaczenia!

 

 

Join us for Kabbalat Shabbat in Galicia Jewish Museum and for kiddush! The service will be led by Rabbi Tanya Segal. The service starts at 7.30.

We want to welcome our this week’s guests: Linda and Neal Goldstein, Ziva and David Shultz, the new Introduction to Judaism students, and members of our community (slowly) returning to Kraków from the summer vacations.

We would also like to announce the exciting news about our plans to launch a new Yiddish course led by Baruch Smerin, beginning after the New Year. Registration forms will be sent to our members by email.

Shabbat Shalom and see you at Beit Kraków!

70. rocznica pogromu w Krakowie – zaproszenie na uroczystość

plakat pogrom11 sierpnia 1945 roku.

Już w pierwszych miesiącach 1945 roku do Krakowa wracali nieliczni ocaleni z Zagłady Żydzi, szacuje się, że

przeżyło ok. 10 procent przedwojennej ludności żydowskiej miasta. Wśród powracających były osoby religijne,

które próbowały przywrócić tradycję wspólnych nabożeństw w jednej z lokalnych synagog. W sobotę, 11

sierpnia 1945 roku, grupa krakowskich Żydów modliła się w synagodze Kupa (pomiędzy ulicami Warschauera i

Miodową). Obok odbywał się uliczny targ wokół Placu Nowego nazywany powszechnie Tandetą. Podczas

porannej modlitwy, najprawdopodobniej na skutek prowokacji lub antysemickich pogłosek, tłum zebrany na

Kazimierzu zaatakował zebranych w synagodze Żydów. Następnie antysemickie ataki rozprzestrzeniły się na

ulicach Kazimierza, a ich celem stali się lokalni Żydzi i miejsca z nimi związane − synagogi, lokale instytucji

żydowskich i prywatne mieszkania. W ciągu kilkugodzinnych wydarzeń określanych jako pogrom, zamordowana

została co najmniej jedna osoba, kilkadziesiąt osób było rannych. Atak na Żydów krakowskich był jednym z

zajść antyżydowskich w powojennej Polsce, które przyczyniły się do poczucia zagrożenia i często decyzji o

emigracji.

W tym roku mija 70. rocznica pogromu w Krakowie. Po raz pierwszy wydarzeniom upamiętniającym rocznicę

towarzyszyć będzie wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów w synagodze Kupa (wezmą w niej udział m.in.: naczelny
rabin Krakowa, proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej i proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej).

Po uroczystości delegacja Klubu “Przymierze” złoży kwiaty na placu
Wolnica – tam, gdzie zginęła Róża Berger.
Dzień wcześniej – w poniedziałek, 10 sierpnia, o godz. 18.30 – grupa
chętnych odwiedzi teren b. obozu w Płaszowie, aby się tam
pomodlić/medytować zgodnie z własną tradycją religijną (początek przy
pomniku upamiętniającym zagładę Żydów).