Współczesny kabalistyczny Seder Tu B’Shevat z muzyką na żywo | ABYA: modern-interactive-musical approach to a kabbalistic Tu B’Shevat Seder

 Poster2_www[english below]

„Każda cząstka szaty roślinnej świata śpiewa i tchnie boskim Sekretem Stworzenia”
— 
Rav Kook

„Istnieją pewne olamot (światy), do których można dotrzeć za pomocą muzyki”
— 
Rabin Matityahu Glazerson

Beit Kraków i Teatr Żydowski w Krakowie zapraszają na muzyczno-mistyczny wieczór perfomatywny* z okazji święta Tu B’Szewat (Nowy Rok Drzew). W cenie biletu nowatorskie kompozycje muzyczne, podróż do duchowego świata Kabały oraz poczęstunek z wina i tradycyjnych izraelskich owoców.

Dla członków Stowarzyszenia Beit Kraków wstęp wolny – prosimy w miarę możliwości o zgłoszenie obecności do czwartku 21 Stycznia.
 
Pozostałe osoby  zapraszamy do emailowej i telefonicznej rezerwacji: office@beitkrakow.pl lub +48 502 304 970 Więcej informacji na naszej stronie www.beitkrakow.pl

A tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o symbolice sederu , o sefirot (aspektach Boga), czy arba olamot (kabalistycznej strukturze świata duchowego) zapraszamy na wykład otwarty Rabin Tanyi Segal. Wykład odbędzie się 24.01.2016 o g. 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja. Wstęp Wolny.

Chag Sameach i do zobaczenia!

* widowisko muzyczne inspirowane żydowskimi melodiami i tradycyjnymi świątecznymi teksami źródłowymi, wraz z poczęstunkiem i przy udziale publiczności

logos

 

“Every part of the vegetable world is singing a song and breathing forth a secret of the divine mystery of the Creation.”  
— Rav Kook

“There are certain olamot (worlds), which can be reached with music”   
— 
Rabbi Matityahu Glazerson

Beit Kraków Jewish Community and The Jewish Theatre in Krakow are honored to invite everyone, who is interested in the Jewish past, presence and future to a performative, inclusive, interactive ritual, i.e. a musical approach to a Kabbalistic Seder in Poland. As part of the Tu B’Shevat experience we will provide innovative contemporary Jewish music, deep spiritual experiences and a traditional choice of Israeli fruits and wine. Information & reservations: office@beitkrakow.pl

And for those of you who would like to learn more about the symbolism of a Tu B’Shevat Seder (a ritual holiday meal), about sefirot (aspects of G-d), or the arba olamot (the kabbalistic structure of the spiritual world) come to the open lecture by Rabbi Tanya Segal, which will take place on 24.01.2016 in the Galicia Jewish Museum at 5 pm. Admission Free.

Chag Sameach!

logos

 

joasia_tubszewat

Dzień Dobry TVN – w świecie Judaizmu

Zapraszamy do oglądania – Krótkie rozmowy na temat Judaizmu z rabinami i innymi ważnymi osobami społeczności Żydowskiej Krakowa:

“Jedną z religii spotykanych w Polsce jest judaizm. Dziennikarka Dzień Dobry TVN Katarzyna Olubińska postanowiła zapoznać się z jego głównymi założeniami. W tym celu odwiedziła krakowski Kazimierz, gdzie przed ostatnią wojną mieściło się dwieście domów modlitwy, a obecnie siedem. Spotkała się ta m.in. z jedyną w Polsce kobietą-rabinem Tanyą Segal. Jaka jest rola kobiety w judaizmie?”  ( Dzień Dobry TVN 29.12.2015)

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-swiecie-judaizmu,189573.html

wswiecie_judizmu3

Chanuka 5776 z Beit Kraków

[ PROGRAM CHANUKOWY PONIŻEJ | FOR HANUKKAH SCHEDULE PLEASE SEE BELOW ]

 

“Każdy człowiek musi pojąć i zrozumieć,
że płonie w nim świeca.
I że niczyja świeca nie jest podobna do świecy drugiego,
ani też nie ma człowieka, któryby tej świecy nie miał.
Każdy musi pojąć i zrozumieć,
że jego zadaniem jest starać się aby światlo tej świecy było widoczne dla wszystkich.
I rozpalać to światło aż stanie się wielkim płomieniem,
i rozświetli cały świat.”

 

“Orot” – Raw Kook

“Everyone must know and understand
that within burns a candle.
There is no one’s candle like his/her fellow’s
and no one lacks their own candle.
Everyone must know and understand
that it is their task to work to reveal the light of that candle in the public realm.
And to ignite it until it is a great flame,
and to illuminate the whole world.”

  “Orot” – Rav Kook  צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוכו דולק נר
ואין נרו שלו כנר חברו
ואין לך איש שאין לו נר
צריך הוא לגלות את האור
אור נרו ברבים
להדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו

 

אורות
הראי”ה קוק

[english below]

Na nadchodzącą Chanukę przygotowaliśmy tradycyjnie bardzo różnorodną ofertę. Będącą odbiciem różnych blasków i aspektów codziennego życia naszej społeczności. Każdy z tych małych płomieni: duchowość, edukacja, społeczność, kultura, sztuka, tradycja etc jest nieodłączną częścią chanukowego światła. Każdy jest równie istotny. Dlatego mamy nadzieję, że będziecie z nami każdego wieczoru i że wspólnie ponownie zapalimy światło Chanuki w Krakowie.

Zapraszamy na Chanukę z Beit Kraków!

Szabat Szalom we-Chag Sameach !

 

Join us for Channukah at Beit Kraków!

For upcoming Festival of Lights we have prepared as always a very diverse offer. Which is a reflection of all the different flames that make up the everyday life of our community: spirituality, education, community, art & culture, tradition etc. Each of them is an integral part of chanukkah light. Each is equally important. Therefore we hope you will spend each night with us and help us rekindle the light of Channukah in Krakow.

Shabat Shalom ve-Hag Sameach!

 

chanuka w Beit Kraków | chanukkah at Beit Krakówstripped-bar-02.jpg

 

pierwsza świeczka  | first candle

Rozpoczniemy od zapalenia świateł Chanuki w naszej ulubionej Galerii Szalom | We wil start by lighting Channukah lights at our favourite art gallery – Galeria Szalom

6 grudnia 2015 (niedziela) g. 16.30 |
December 6th (Sunday), 4.30 p.m.
Galeria Szalom (ul. Józefa 16) | (Józefa St. 16)

 

druga świeczka  | druga candle

Będziemy świętować w prywatnych domach |
We will celebrate the second day of Channukah in our private homes
 

7 grudnia 2015 (poniedziałek)
December 7th (Monday)
zaproszenia indywidualne |
by invitation only

 

trzecia świeczka  | third candle

Trzecią świeczke zapalimy z naszymi uczestnikami Wstępu do Judaizmu  |
The Third Candle we will light with our Introduction to Judaism students 
 

8 grudnia 2015 (wtorek) g.19.00
December 8th (Tuesday) 7.00 p.m.
ul. Dajwór 14/16 | 
Dajwór St. 14/16

czwarta świeczka  | fourth candle

Zapalimy świecę chanukową przy bimie Synagogi Starej w Tarnowie We will light the Channukah candle at the bima of The Old Synagogue in Tarnów
 

9 grudnia 2015 (środa), g.17.00 |
December 9th (Wednesday), 5.00 p.m.
Bima Starej Synagogi w Tarnowie
ul. Żydowska, Tarnów

 

piąta świeczka  | fifth candle

Piąty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Przedstawienia Samotne Tango Wiery Gran  | 
We will begin the fifth day of Channukah by lighting the candles in the Galicia Jewish Museum, prior to the performance of The Lonely Tango of Vera Gran
 

10 grudnia 2015 (czwartek) g.19.00 |
December 10th (Thrusday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
Rezerwacja Biletów >>

 

szósta świeczka  | sixth candle

Szósty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Kabalat Szabat  | 
We will begin the fifthday of Channukah by lighting the Channukiah in the Galicia Jewish Museum before the beginning of Kabbalat Shabbat
 

11 grudnia 2015 (piątek) 6.45 |
December 11th (Friday) 6.45 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

siódma świeczka  | seventh candle

Zapalimy świece Chanukowe podczas Hawdali w Cafe Młynek! | We will light Channukah canldes during Havdalah in Cafe Młynek!
 

12 grudnia 2015 (sobota) g.18.00 |
December 12th (Saturday) 6.00 p.m.
Cafe Młynek (pl. Wolnica 7) | 
Cafe Młynek (Wolnica sq. 7)

ósma świeczka  | eight candle

Ósmą świeczkę zapalimy w Żydowskim Muzeum Galicja przed rozpoczęciem przedstawienia muzycznego “Jankiele”  | The eight Channukah candle we will light in Galicia Jewish Museum prior to the beggining of a musical performance “Jankiele”
 

13 grudnia 2015 (niedziela) g. 19.00|
December 13th (Sunday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

Rezerwacja Biletów >>
 

 

“Jankiele”

Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zaprasza na przedstawienie muzyczne – muzyczno-wokalną interpretację piosenek polskich Żydów oraz utworów polskich cymbalistów z przelomu XVIII i XIX wieku w wykonaniu zespołu Mojše Band.

Występują:

Michal Pal’ko – Jankiele (cymbały, wokal)
František Kubiš – Akordeonista
Jakub Stračina – Kontrabasista

Scena:
Żydowskie Muzeum Galicja,
ul. Dajwór 18

Bilety: 30/40zł  

Rezerwacje:  office@jewishtheatre.krakow.pl 

http://teatr-zydowski.krakow.pl/2015/11/jankiele-13-grudnia-2015/

 

 

“Samotne Tango Wiery Gran”

Spektakl Żydowskiego Teatru w Krakowie w technice Teatru Midraszowego, zrealizowany w konwencji żydowskiego kabaretu z elementami teatru dramatycznego, z muzyką na żywo. Tragiczna historia znakomitej polskiej śpiewacznki i muzy legendarnej Cafe Sztuka, działającej na terenie warszawskiego getta – Wiery Gran, po wojnie oskarżonej o kolaborację z gestapo. Spektakl dotyka zagadnienia jednej z najgroźniejszych skłonności ludzkiej natury – tendencji do plotek, w tradycji żydowskiej traktowanych na równi nawet ze zbrodnią.  

WYSTĘPUJĄ:

Wiera Gran – Agnieszka Bała
Władysław Szpilman – Michał Roemer

REALIZACJA:

Scenografia: Aga Pinkosz
Scenariusz: Tanya Segal i Agnieszka Bała
Reżyseria: Rabin Tanya Segal
Opracowanie Muzyczne: Michal Pal’ko
Tłumaczenie: Magda Koralewska, Barry Smerin
Produkcja: Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy

http://teatr-zydowski.krakow.pl/2015/11/
samotne-tango-wiery-gran-2-i-10-grudnia-2015/

 

Kabalat Szabat i Konferencja w Menczesterze

Szabat Szalom!

[english below]

rts_lightingW tym tygodniu na Kabalat Szabat i Kiddusz w Żydowskim Muzeum Galicja o g. 19.00. Modlitwę poprowadzi Rabin Tanya Segal. Serdecznie Zapraszamy!

Informujemy również, że w najbliższy poniedziałek Magda Rubenfeld Koralewska będzie gościem Konsula Generalnego RP w Manchesterze podczas konferencji “Yesterday, Today, Tomorrow of Polish-Jewish relations”. Na Uniwersytecie Manchesteru zaprezentuje prelekcję “The Phenomenon of Progressive Judaism in Poland (200 years)”. Zwieńczeniem konferencji będzie otwarcie wystawy poświięconej Sprawiedliwym.

http://events.manchester.ac.uk/event/event:yln-ihbtzy87-kmvvvy/yesterday-today-tomorrow-of-jewish-polish-relations

 

manchester_magdaShabbat Shalom!

This week join us for Kabbalat Shabbat and kiddush in Galicia Jewish Museum at 7.00 p.m. The prayer will be led by Rabbi Tanya Segal.

We would also like to inform you, that next monday Magda Rubenfeld Koralewska will be a guest speaker to the conference in Manchester “Yesterday, Today, Tomorrow of Polish-Jewish relations”. Invited by Consulat General of RP in Manchester Magda will lead a lecture at the Manchester Univercity “The Phenomenon of Progressive Judaism in Poland (200 years)”. The culmination of conference will be an opening of exhibition dedicated to The Righteous Among Nations

http://events.manchester.ac.uk/event/event:yln-ihbtzy87-kmvvvy/yesterday-today-tomorrow-of-jewish-polish-relations

Żywa Biblioteka/Human Library Kraków 14.11.2015 (sobota) w księgarnio-kawiarni Massolit

Serdecznie polecamy projekt Żywa Biblioteka/Human Library Kraków, który będzie miał miejsce w w Krakowie w dniu 14.11.2015 (sobota) w księgarnio-kawiarni Massolit.

Po sobotnich modlitwach i studiowaniu do projektu dołączy też Rabin Tanya. Więcej informacji w Kronice TVP Kraków i na stronie facebookowej projektu: https://www.facebook.com/zywabibliotekahumanlibrarykrakow

od 7:12 minuty – informacje o projekcie – POLECAMY!

http://krakow.tvp.pl/22557275/8-ix-2015-godz-2145

 

zywabiblioteka

 

 

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia 6.11.2015

rts_lightingSzabat Szalom! Jak co tydzień zapraszamy na Kabalat Szabat i Kidusz w Żydowskim Muzeum Galicja. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Przy tej okazji chcemy serdecznie podziękować Dinie za zupy na lunch po szacharicie, które przywołały wspomnienia, o wspaniałym projekcie kulinarnym Kuchnia Midraszowa ( Midrasz Kitchen).

Midrasz do aktualnej parszy Chajej Sara Można zlaneźć tutaj:

http://www.beitkrakow.pl/2012/11/chajej-sara-חַיֵּי-שָׂרָה/

O wszystkich midraszach stworzonych w trakcie projektu możecie przeczytać na naszej stronie: http://www.beitkrakow.pl/midrash-kitchen/ ale niestety ich smak można sobie tylko wobrazić :)

 

—-
Shabbat Shalom! As every week we want to cordially invite everyone to Kabbalat Shabbat and Kiddush in Galicia Jewish Museum. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

On this occasion we want to thank Dina for cooking soups four our shabbat lunch after shacharit! The soups brought back the memories about Midrash Kitchen project. Midrash for current parsha and other culinary midrashim are available here: http://www.beitkrakow.pl/midrash-kitchen/

 

jidysz dla początkujących | yiddish for beginners | jidisz far onhejbers | ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

Nowy kurs na słodki i dobry nowy rok | A new course for a sweet and good new year

[english below]

jidisz far onhejbers |  ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס

jidysz dla początkujących  | yiddish for beginners

Jidysz_afisz1Poznaj język Żydów polskich. Otwórz drzwi do kultury i cywilizacji jednej z największych niegdyś społeczności żydowskich na świecie (do końca XVIII wieku, 9/10 Żydów na świecie mieszkało w Polsce i większość z nich mówiła po żydowsku). 

Od października startuje najnowszy kurs pod auspicjami Beit Kraków – jidysz dla początkujących. Zajęcia poprowadzi native speaker języka jidysz, absolwent Uniwersytetów w Cambridge (Modern Languages) oraz w Londynie (Hebrew Literature and Jewish History), doświadczony lektor języka jidysz – Baruch Smerin.

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki o g. 19.30 przy ul. Dajwór 14/16.
Zapisy i informacjeoffice@beitkrakow.pl | www.beitkrakow.pl
Pierwsze zajęcia (bezpłatne): 12.10.2015, g. 19.30 (prosimy o potwierdzenie obecności)
Opłata za kurs: 20 zł za lekcję lub 180 zł za 12 zajęć 
(kurs będzie podzielony na 3 semestry: Paź-Gru, Sty-Mar, Kwi-Cze; po 12 zajęć każdy)
Możliwe także zniżki dla studentów i seniorów, prosimy o kontakt na office@beitkrakow.pl
Prosimy o zgłoszenia do 5 października 2015

Uwaga: dla członków Beit Kraków mamy specjalną cenę za kurs. Informacje można uzyskać w biurze. Osoby, które już zgłosiły się na kurs otrzymają ją bezpośrednio od prowadzącego. 

stripped-bar-01.jpg

Learn the language of the Polish Jews. Open the door to the culture and civilization of one of the once largest Jewish communities in the world (until the end of the 18th century, 9 of 10 Jews in the world lived in Poland and most of them spoke Yiddish).  

In October we are launching a new course under the auspices of Beit Krakow  – Yiddish for beginners. The classes will be led by a native Yiddish speaker, graduate of University of Cambridge (Modern Languages) and Londynie (Hebrew Literature and Jewish History) and experienced language teacher – Baruch Smerin.

The classes will take place on Mondays at 7.30 p.m. at Dajwór 14/16.
Information and registration: office@beitkrakow.pl | www.beitkrakow.pl
First class (free of charge): 12.10.2015, at 7.30 p.m. (please confirm your place)
Course fee: 20 zł per class or 180 zł for 12 classes 
(the course will run for three terms: Oct-Dec, Jan-Mar, Apr-Jun; 12 classes each)
Concessions are available also for students and seniors, please contact us at office@beiktrakow.pl
Registrations until October 5, 2015

there is a discount available for Beit Krakow members. Please ask our office for additional information or if you have signed up already, you will receive an email from the lecturer. 

Szacharit Jom Kippur w Starej Synagodze | Shacharit Yom Kippur in The Old Synagogue

synagoga_stara

szalom!
stripped-bar-01.jpg

Dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego Miasta Krakowa szacharit Jom Kippur odbędzie się jutro o godzinie 10.30 w Synagodze Starej ul. Szeroka 24.

Bardzo prosimy wysztskich o zebranie się przed synagogą najpóźniej o godzinie 10.20. Synagoga będzie zamknięta dla zwiedzających, więc później nie będzie możliwości wejścia do środka.

Gmar Chatima Towa!
 

 

 

shalom!
stripped-bar-01.jpg

Thanks to the kindness of the Historical Museum of the City of Krakow Yom Kippur Shacharit Service will take place in The Old Synagogue, Szeroka Street 24.

Please be at the synagogue entrace non later than 10.20. The museum will be closed for the visitors, so it will be impossible to enter the synagogue after that hour.

Gmar Chatima Tova!

Szabat Szuwa 5776 – w Galerii Szalom | Shabbat Shuva 5776 – in Galeria Shalom

שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה’ אֱלֹהֶיךָ
  
Wróć Israelu do Wiekuistego, Boga Twojego

Return, O Israel, unto the LORD thy God

— Hoszea 14:2
 
 

szabat szalomstripped-bar-01.jpg

Dzisiejszy Kabalat Szabat – Szabat Szuwa – odbędzie się w naszej ulubionej Galerii Szalom, ul. Józefa 16 o g. 19.00. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Szabat Szalom we-Chatima Towa!

 

shabbat shalomstripped-bar-01.jpg

Today’s Kabbalat Shabba service will take place in Galeria Shalom, Józefa Street 16, at 7.00 p.m. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

Shabbat Shalom ve-Chatima Tova!

 

szabat szuwa shabbat shuvah

18 września 2015 (piątek) g. 19.00 | September 18th (Friday) 7.00 p.m.
Galeria Szalom (ul. Józefa 16) | Galeria Szalom (Józefa St. 16)


szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

19 września 2013 (sobota) g. 10.30 | September 19th (Saturday) 10.30 a.m.
ul. Dajwór 14/16 | Dajwór Street 14/16


Kol Nidre Kol Nidre

22 września 2015 (wtorek) g. 19.00 | September 22th (Tuesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


szacharit jom kippur shacharit yom kippur

23 września 2015 (środa) g. 10.30 | September 23rd (Wednesday) 10.30 a.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


neila  neila

23 września 2015 (środa) g. 18.00 | September 23rd (Wednesday) 6.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)