Beit Krakow jest społecznością niezależną od Beit Warszawa i Beit Polska | Beit Krakow is independent of Beit Warszawa and Beit Polska.

Sep 18 2014

Jamim Noraim 5775 w Beit Kraków | Yamim Noraim 5775 at Beit Kraków

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szabat szalom!

 
W ciągu 40 dni (począwszy od Rosz Chodesz Elul i skończywszy na Jom Kipur) robimy duchowy bilans swojego życia, swoich osiągnięć i porażek w minionym roku, relacji z ludzmi, wkładu w społeczność/społeczeństwo. Naprawa, zmiana, rozwój duchowy, uświadomienie sobie i przezwyciężenie swoich słabości, przyznanie się do błędów – to trudne, niekiedy bolesne i powodujące dyskomfort oczekiwania, jakie stawiają przed nami nadchodząceWielkie Święta. Łatwo jest zbagatelizować te kwestie, odwrócić się od trudnych pytań, których wolimy sobie nie zadawać. Ale nasz wysiłek i bolesne zmagania z samym sobą dają szansę na nowe początki, nowe realizacje, inspiracje, motywacje, otwierają przed nami nowe drogi i uwalniają potencjał na lepszy rok i lepszą przyszłość. Jak zwykle wszystko sprowadza się do wyboru. Podjęcia wyzwania, mimo trudu i dyskomfortu. I choć to, do której Księgi zostaniemy zapisani na Nowy Rok, nie zależy od nas, możemy mieć swój udział w tej decyzji. Tak więc życząc głębokiego, pięknego i szczęśliwego Nowego Roku 5775 jednocześnie zapraszamy do ciężkiej, wspólnej duchowej pracy podczas Yamim Noraim ku dobrym zmianom w naszym życiu.

Rozpoczynamy już dziś Szabatem parszat “Nicawim- WaJelech” – siódmym z szabatot hanechama, oraz jutrzejszymi Hawdalą/Erew Slichot, kiedy pożegnamy ostatni Szabat roku 5774 i zgodnie z Aszkenazyjską tradycją rozpoczniemy okres odmawiania slichot przed Rosz Haszana.

Prosimy także o zgłaszanie rezerwacji na Seder Rosz HaSzana, który odbędzie się – zgodnie z kolei z naszą Beit Krakowską tradycją – w naszym ulubionym Cafe Młynektuż po Taszlichu. Siódmy rok naszych wspólnych duchowych doświadczeń, silnych więzi i przyjaźni rozpoczniemy pysznym jedzeniem, noworocznymi błogosławieństwami i rodzinną atmosferą, które w Młynku mamy jak w banku. Na zgłoszenia czekamy pod adresemoffice@beitkrakow.pl czekamy do wtorku 23.09 (cena kolacji 40 zl dla członków, studentów i seniorów oraz 50 zł dla pozostałych). 

Szana Towa i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

shabbat shalom !

 
In the 40 days (beginning at Rosz Chodesz Elul and concluding in Yom Kippur) we take stock of our lives, our successes and failures throughout the year, our relationships with people, our contribution to the community, as individuals and as members of the Jewish people. Repair, change, spiritual growth, realizing and overcoming ones weaknesses, admitting to faults – are difficult, painful and uncomfortable expectations we are faced with on High Holidays. It is easy to dismiss them, turn away from difficult questions we would rather not ask ourselves. But our efforts and painful struggles on the other hand open up possibilities for new beginnings, for rejuvenation, illumination, inspiration; they unlock our potential to a better year and a better future. Again it is all about our choice. Accepting the challenge, despite the discomfort. Though it is not up to us to decide which Book we will be written in for the new year, we can influence that decision. So with wishes for a meaningful, wonderful New Year 5775 we invite you to do hard work and concerted spiritual effort during Yamim Noraim towards good changes in our lives. 

And we begin tonight with Shabbat parshat Nitzaavim-VaYelekh the seventh shabbat of consolation, followed byHavdalah/Erev Slichot tomorrow, when we will say farewell to the last Shabbat of the year 5774 and – according to the Ashkenazy tradition – begin the period of saying slichot before Rosh Hashana.

Please also make sure to let us know if you will join us for our Rosh Hashana Seder - according, in turn, to our Beit Krakow tradition – in our favourite Cafe Młynek, which we will hold after Tashlich. We look forward to beginning our 7th year of deep spiritual experiences, friendships and growth with delicious food, new year blessings and family atmosphere. Please send us an email by September 23rd to office@beitkrakow.pl to make your reservation (cost of the meal is 40 pln for members, students and seniors and 50 pln for others). 

Shana Tovah and see you at Beit Kraków!

 
 

szabat w galicji | shabbat in galicia

20 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 20th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

hawdala i erew selichot havdalah and erev selichot

21 września 2014 (sobota) g. 19.00 | August 21st (Saturday) 7.00 p.m.
Massolit Books & Cafe (ul. Felicjanek 4) | Massolit Books & Cafe (Felicjaneg St. 4)

erew rosz ha’szana erev rosh ha’shanah

24 września 2014 (środa) g. 19.00 | September 24th (Wednesday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit rosz ha’szana shacharit rosh ha’shanah

25 września 2014 (czwartek) g. 10.00 | September 25th (Thrusday) 10.00 a.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

taszlich tashlich

25 września 2014 (czwartek) g. 18.00 | September 25th (Thrusday) 6.00 p.m.
 ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4

seder rosz ha’szana seder rosh ha’shanah

25 września 2014 (czwartek) g. 19.00 | September 25th (Thrusday) 7.00 p.m.
Cafe Młynek, Plac Wolnica 7

Cena Kolacji: 40zł (ulgowy/członkowie) 50zł (pozostali)

szabat szuwa shabbat shuvah

26 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 26th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

27 września 2014 (sobota) g. 10.30 | September 27th (Saturday) 10.30 a.m.
Będzie ogłoszone | Will be announced

Kol Nidre Kol Nidre

3 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 3rd (Friday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit jom kippur shacharit yom kippur

4 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 4th (Saturday) 10.30 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

izkor & neila  izkor & neila

4 października 2014 (sobota) g. 18.00 | October 4th (Saturday) 6.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

Comments Off

Sep 12 2014

14.09 Europejskiego Dzień Kultury Żydowskiej | European Day of Jewish Culture

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Szabat szalom!

stripped-bar-01.jpg

Serdecznie zapraszamy na najbliższy Szabat, oraz rozmaite wydarzenia edukacyjne, za naszą sprawą lub z naszym udziałem. W najbliższym mięsiącu będą to zajęcia ze Wstępu do Judaizmu oraz kobiecy panel dyskusyjny z okazji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej. W przyszłym  miesiącu wydarzenia w ramach konferencjiJewish Journeys w Krakowie. A w międzyczasie, przed i po: Święta, Święta, Święta. O wszystkich szczegółach informujemy poniżej lub poinformujemy Was w najbliższym czasie.

Wszystkich tych, którzy planują rozpocząć lub doszlifować swoją umiejętność gry na szofarze prosimy o zgłaszanie się do Rabin Tanyi.

Do zobaczenia w Beit Kraków!
 

shabbat shalom!
stripped-bar-01.jpg

Join us for the upcoming Shabbat service and various educational events, we have prepared or are a part of. This month they include the Intro to Judaism classes and a Female Discussion Panel as part of the European Day of Jewish Culture. Next month various events as part of the Jewish Journeys conference in Krakow. And in the meantime, before and after: Chagim, Chagim, Chagim. We will keep you informed about all the details and this and subsequent newsletters.

For those who would like to start learning or master their shofar skills please contact Rabbi Tanya in the next days.

See you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
12 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 12 (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
 
Szacharit | Szacharit
13 września 2014 (sobota) g. 9.00 | September 13 (Saturday) 9.00 a.m.
Będzie ogłoszone | Will be announced
 
 
Europejski Dzień Kultury Żydowskiej: Kobiety w judaizmie | 
European Day of Jewish Culture: Women in Judaism
14 września 2014 (niedziela) g. 16.00 | September 14th (Sunday) 4.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
Panel dyskusyjny Być Żydówką we współczesnym Krakowie.
z udziałem rabin Tanyi Segal
 
Z okazji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Kobiety w Judaizmie” Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zaprosiło przedstawicielki Krakowskiej społeczności żydowskiej, by opowiedziały o wyzwaniach i trudnościach, ale także o pozytywnych aspektach bycia Żydówką we współczesnym Krakowie.  
 
Wstęp wolny
więcej: www.galiciajewishmuseum.org

***

Panel discussion To Be a Jewish Woman in Modern Krakow
with Rabbi Tanya Segal 

On the European Day of Jewish Culture, this year titled Women in Judaism, representatives of the local Jewish community have been invited by the Galicia Jewish Museum to talk about the challenges and difficulties, but also the positive aspects of being a Jewish woman in modern Krakow.

Free Admission
More:  www.galiciajewishmuseum.org

Comments Off

Sep 09 2014

Wspomnienie o Magdzie Borowicz | A reflection about Magda Borowicz

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Z glebokim żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci Magdaleny Borowicz, która była przyjaciółką i częścią Beit Kraków. Niespodziewane odejście Magdy, 7 września w Tarnowskim szpitalu, przyniosło smutek i zaskoczenie. Łączymy się w żalu z jej rodziną i przyjaciółmi. Magdo jesteśmy przekonani, że dotrzymasz danego słowa i usłyszymy jeszcze melodię, którą obiecałaś nam zagrać, a międzyczasie dziękujemy za wszystko co z właściwą sobie dobrocią i wrażliwością wniosłaś w życie naszej społeczności. Pogrzeb odbędzie się 13 września, o godz. 13.00 w Dąbrowie Tarnowskiej.

With deep sadness we inform you of an unexpected death of Magdalena Borowicz, who was a dear friend and part of Beit Krakow. The sudden departure of Magda, on September 7th in the Tarnow hospital, left sorrow and surprise. We join her family and friends in sadness and will keep them in our prayers. We know that Magda will keep her promise and we will be looking forward to hearing a melody she promised to play us one day. And in the meantime we wish to thank her for all she has brought in to the life of our community, with her characteristic goodness and sensitivity. The funeral will take place in Dabrowa Tarnowska, on September 13, at 1.00 p.m.

 

wspomnienie o Magdzie Borowicz | a reflection about Magda Borowicz

magdaborowicz_360

Magda Borowicz przy drzewku Ireny Sendlerowej w Yad Vashem (2012)

Magda. Nie spotkałam jeszcze tak ciepłego człowieka jak ona. To zaskakujące ile wrażliwości i serca można otrzymać od zupełnie obcej osoby. Magda potrafiła te cechy właśnie – wrażliwość i ciepło – przenieść w zupełnie inny wymiar. Jej szczere zainteresowanie każdym kogo spotkała i wielka uwaga poświęcana szczegółom – tym szczegółom, które są istotne tylko dla nas, a zwykle nie obchodzą reszty świata – sprawiały, że była doskonałym towarzyszem i rozmówcą. Kto tego nie miał czasu docenić, przegapił coś naprawdę wartościowego.

Rozmowy z Magdą były niezwykłe. Spędziłyśmy wiele godzin rozprawiajac o rzeczach małych i wielkich, prostych i trudnych. Była osobą, która miała własne zdanie na każdy prawie temat. Punkt widzenia – przemyślany, sprawdzony. Nie pożyczony, nie zasłyszany i nie wyuczony. Również, nie popularny, czy politycznie poprawny – po prostu szczery, prawdziwy i własny.

Imponująca ilość przeczytanych przez Magdę książek, zwiedzonych wystaw, oglądniętych sztuk i odbytych podróży nadawała naszym rozmowom głębi i kontekstu. Kontekstu, jakiego często brakuje osobie takiej jak ja – która zwykle nie rusza się bardzo daleko od domu.

Miałyśmy iść do teatru, miałyśmy iść do muzeum, miałyśmy pójść na wystawę. Już nie pójdziemy. W świecie, w którym wszystkich obchodzi głownie to jakie nosisz buty, ile ważysz i jaką masz fryzurę zabrakło człowieka, który widzi głębiej, czuje mocniej i rozumie lepiej.

Jeszcze nie zdążyłam tego poczuć, ale już wiem jakże bardzo będzie mi tej niezwykłej osoby brakować.

– Marta Kalamar

Comments Off

Sep 02 2014

Ordynacja Rabinów i Kantorów we Wrocławiu

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Serdecznie gratulujemy czwórce rabinow i trójce kantorów z Geiger Kolleg, którzy dziś otrzymali ordynację w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu!

Beit Kraków na uroczystościach reprezentują Rabin Tanya Segal i Prezes Zarządu Magda Koralewska.

Zdjęcia i więcej wiadomości na stronie http://www.wroclaw.pl/ordynacja-rabinow-i-kantorow-we-wroclawiu

Comments Off

Jul 31 2014

Szabat Chazon i Tisza B’Aw 5774 | Shabbat Chazon and Tisha B’Av 5774

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szabat szalom

[english below]

Tisha B’Aw – “post piątego (miesiąca)” wspomniany w księdze  Zacharjasza, upamiętniający zniszczenie (ale i dający nadzieję odnowy), co roku mobilizuje nas duchowo i intelektualnie do refleksji nad aktualnością jego przesłania. A być może w tym roku, z uwagi na trwający konflikt militarny na Bliskim Wschodzie i tuż za naszą wschodnią granicą, Tisza B’Aw powinien być nam szczególnie bliski. Zapraszamy na wspólne czytanie Eicha (Księgi Lamentacji) w najbliższy poniedziałek (4.08) do Żydowskiego Muzeum Galicia o godzinie 19.30. Obchody Tisza B’Aw rozpoczniemy refleksją nad kinot(lamentacjami) w literaturze polskiej.  Będziemy mieli także sposobność doświadczenia formy lamentacji w muzyce. Solową interpretację kompozycji Belu Vavrinca na cymbały – opartej na płaczu żydowskych mieszkaniek Szatmaru w dwudziestych latach XX wieku – wykona dla nas Michal Pal’ko.

Zapraszamy również na najbliższy Szabat – Szabat Chazon w Beit Kraków.

 

shabbat shalom

Tisha B’Aw – “the fast of the fifth (month)” mentioned in the Book of Zechariah, commemorating the destruction (but also giving hope for Renewal), challenges us intellectually and spiritually every year. Reflecting on the meaning of Tisha B’Av in the light of the conflicts in the Middle East and beyond our Eastern boarder, we are faced with its special relevance this year. Join us on this coming Monday, August 4th, at 7.30pm in the Galicia Jewish Museum for communal reading of Eikha (the Book of Lamentations). We will start the evening with a study of the meaning of kinot (lamentations) in Polish literature with Rabbi Tanya. We will also have an opportunity to experience a musical form of lamentations. The solo interpretation of Belu Vavrinca composition – based on lamentations of Jewish women in Szatmar in the 1920s – will be performed on cimbalom by Michal Pal’ko. 

Please join us also for the upcoming Shabbat – Shabbat Chazon at Beit Krakow.

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events
stripped-bar-02.jpg

 

szabat chazon | shabbat chazon

1 sierpnia 2014 (piątek) g. 19.30 | August 1st (Friday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

szacharit | shacharit

2 sierpnia 2014 (sobota) g. 10.30 | August 2nd (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone  | will be announced
 

Tisza B’Aw | Tisha B’Av

4 sierpnia 2014 (poniedziałek) g. 19.30 | August 4th (Monday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

Comments Off

Jul 22 2014

72. Rocznica Likwidacji Getta Warszawszkiego | 72nd Anniversary of Warsaw Ghetto Liquidation

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

http://vimeo.com/42049788
 
Na podstawie wiersza Wislawy Szymborskiej “Jeszcze”

Comments Off

Jun 19 2014

Program Beit Krakow na 24. Fesitwalu Kultury Żydowskiej | Beit Krakow during the 24th Jewish Culture Festival in Krakow

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

download_icon_32Program BK podczas 24. FKŻ w Krakowie (PDF) 
BK program during 24th FKŻ w Krakowie (PDF) 

Zapraszamy do brania udziału w organizowanych przez nas imprezach towarzyszących 24. krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej, który odbędzie się 27.06-06.07.2014. Informacje o naszym programie oraz biletach znajdują się poniżej.

We hope you join us during our events organized this year during the 24th Jewish Culture Festival in Krakow, which will take place 27.06-06.07.2014. Please find our program and information about ticket reservation and purchase below. 

NIGGUN JAM [warsztaty muzyczne | musical workshop]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 15.00-16.00
Język | Language: W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem angielskim) | In Polish (with English translation)
Bilety: 20 zł (ulgowy)/30 zł (normalny) | Tickets: 20 PLN (concession)/ 30 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

NiggunJam2014[PL] Poznaj tradycyjne niguny (pieśni bez słów) rodem z Galicji. W świat chasydzkich nigunów, które otworzą nam wrota do utraconego świata, wprowadzi nas muzyk i kompozytor Michał Pal’ko, specjalizujący sie w interpretowaniu dawnej muzyki żydowskiej poprzez współczesne gatunki muzyczne.  Chętnych zapraszamy także z własnymi instrumentami.

[EN] Discover traditional Galician niggunim (wordless songs). Our guide through the world of Chasidic niggunim, which will open for us the doors to the world that is here no more, will be musician and composer Michał Pal’ko, who specializes in interpreting ancient Jewish tunes through contemporary musical styles. We also welcome musicians with their own instruments.

MUZYCZNY SZABAT W GALICJI [Nabożeństwo Postępowe] | MUSICAL SHABBAT IN GALICIA [Reform Service]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 20.30-22.00
Kto | Who: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) | Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar) and The Mojše Band: Michal Paľko (cimbalon, vocals, furulya), František Kubiš (accordion, vocals, rhythmical toys), Lukasz Labusga (tuba, vocal, rhythmical toys)
Język | Language: Wydarzenie po polsku, angielsku i hebrajsku | In English, Polish and Hebrew
Bilety: 15 zł (ulgowy)/25 zł (normalny) | Tickets: 15 PLN (concession)/ 25 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

MusicalShabbat

[PL] Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce. 

[EN] Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

„TONIGHT WE ARE YOUNG” (Teatr Midraszowy)/ HAWDALA [Performance] | “TONIGHT WE ARE YOUNG” (Midrash Theatre) / HAWDALAH [Performance]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 20.00-22.00
Kto | Who: Prowadzenie: Rabin Tanya Segal, Magda Koralewska; Realizacja Speaktaklu: reż. Tanya Segal; występują: Michal Paľko (Władysław Szpilman), Agnieszka Bała (Wiera Gran); scenografia: Aga Nowak; oprawa wizualna: Piotr Zachara, Magda Koralewska |  Evening led by: Rabin Tanya Segal, Magda Koralewska; Performance created by: direction: Tanya Segal; starring: Michal Paľko (Władysław Szpilman), Agnieszka Bała (Wiera Gran); set design: Aga Nowak; multimedia: Piotr Zachara, Magda Koralewska 
Język | Language: Wydarzenie po polsku i  angielsku |  In Polish and English
Bilety: 25 zł (ulgowy)/35 zł (normalny) | Tickets: 25 PLN (concession)/ 35 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

TonightWeAreYoung[PL] Na dobry początek tygodnia zapraszamy na wieczór z Teatrem Midraszowym,  który kontynuuje bogatą tradycję teatru  żydowskiego w Krakowie. W tym roku Teatr Midraszowy obchodzi swój siódmy jubileusz obecności na Festivalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Midraszowy-teatralny wieczór rozpoczniemy od przeglądu repertuaru naszego teatru i przedstawieniu jego historii w ramach multimedialnej prezentacji, po której publiczność będzie mogła obejrzeć próbkę najnowszego spektaklu naszego teatru pt. “Samotne Tango Wiery Gran” (in development). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem współczesnej kultury żydowskiej w Polsce, szczególnie partnerów chcących wzbogacić swoją ofertę kulturalną i edukacyjną, zainteresowanych współpracą z naszym teatrem (producentów, organizatorów festiwali, nauczycieli, pracowników biur podróży). Teatralny wieczór zamkniemy ceremonią Hawdali – pożegnania Szabatu, którą poprowadzi Rabin Tanya Segal – pierwsza kobieta Rabin w Polsce.

SamotneTango[EN] For the good beginning of the week we invite you to spend your evening with the Midrash Theatre, continuing the rich legacy of the Jewish Theatre in Krakow. This year the Midrash Theatre celebrates its seventh anniversary at the Jewish Culture Festival in Krakow. We will take this opportunity to look back and reflect on the history and the reperoir of the Theatre in a short multimedia presentation, after which we will treat the audience to a taste of the Theatre itself with a presentation of our latest work entitled “The Lonely Tango of Vera Gran” (in development). We invite first and foremost everyone interested in the development of modern Jewish culture in Poland, especially presenters, producers, creators and school-teachers willing to enrich their cultural and educational offer and interested in working with us. We will conclude the evening with a Havdalah ceremony led by Rabbi Tanya Segal, first woman Rabbi to serve in Poland.

MIDRASZ ARTYSTYCZNY: PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI [Wystawa fotografii] | ARTISTIC MIDRASH: SONG OF SONGS [Photo Exhibition]

Gdzie | Where: Galeria Trzecie Oko, ul. Bocheńska 5/2
Kiedy | When: g. 17.00-18.00
Kto | Who: Zdjęcia: Anna Zakrzewska, Kurator: Magda Koralewska | Photos: Anna Zakrzewska, Curator: Magda Koralewska
Język | Language: Wydarzenie po polsku i  angielsku |  In Polish and English
Bilety: Wstęp wolny | Admission Free

PiesnNadPiesnami[PL] Pieśń nad Pieśniami traktowana jest jako najświętsza spośród Pięciu Megilot, choć można powiedzieć, że nie jest wprost tekstem religijnym. Odczytywana alegorycznie opisuje związek pomiędzy Bogiem I Izraelem, jako relację między oblubieńcami. W samej konstrukcji natomiast tekst księgi jest głęboko oniryczny, o erotycznym zabarwieniu.  Analiza wielowarstwowości tekstu zainspirowała autorkę Annę Zakrzewską do fotograficznych rozważań na temat przestrzeni, nie tylko w jej ujęciu fizycznym, ale także w odniesieniu do przestrzeni emocjonalnej i metafizycznej. Artystka ilustruje dynamikę narracji księgi, nieustających poszukiwań, samotności, bycia blisko I daleko jednocześnie.

[EN] Song of Songs is perceived to be the most holy of all Megilot, although one may say the text is not obviously religious. Allegorically it can be read as description of the relationship between God and Israel, as a relation between two lovers. The structure of the text is deeply oneiric, with an erotic tint. In many fragments of the text it is not possible to distinguish between the characters. A deep analysis of the many layers of the text inspired the artist to a photographic reflection about the concept of space, not only in its physical dimension but also in the emotional and metaphysical aspect. The artist illustrates the dynamic narrative of the text, incessant search, loneliness, being close and far simultaneously.

ŻYDOWSKI PLAKAT WSPÓŁCZESNY W POLSCE [Wystawa] | JEWISH CONTEMPORARY POSTER @ POLAND [Exhibition]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 15.00-16.00
Kto | Who: Plakaty | Posters by:Magda Koralewska, Aga Nowak, Anna Zakrzewska et all
Język | Language: Wydarzenie po polsku i  angielsku |  In Polish and English
Bilety: Wstęp wolny | Admission Free

ContemporaryPoster

[PL] Na naszej wystawie współczesnego plakatu żydowskiego prezentujemy 18 prac – artystów związanych z Beit Kraków – wykonanych na potrzeby współczesnej żydowskiej prasy, teatru, wydarzeń kulturalnych, czy obchodów ważnych dni w żydowskim kalendarzu. Inspirowane klasycznym tekstem, bogate w nieoczywistą symbolikę, są poszukiwaniem nowej estetycznej formy wyrazu. Ich autorzy – poprzez swoją sztukę – starają się wzbogacić alfabet ikonografii plakatu żydowskiego, posługującej się często bardzo ograniczonym repertuarem symboli. Poprzez tych 18 plakatów – osiemnaście to w judaizmie liczba bardzo znacząca, odpowiednik słowa Chai ( חי ), oznaczającego „żywy, żyjący” – chcemy pokazać także bogactwo i różnorodność odradzającego się życia żydowskiego w Polsce.

[EN] In our exhibition of contemporary Jewish posters in Poland we present 18 artworks – created by artists connected with the Beit Kraków community – for the modern Jewish media, theatre, cultural events or for important Jewish occasions. Inspired by Jewish texts, rich in uncustomary symbolism, they are a search for a new aesthetic formula. Their authors – through their art – attempt to reinvent the alphabet of Jewish poster iconography, usually limited to a handful of symbols. Through these 18 posters – eighteen is a very meaningful number in Judaism, an equivalent of which is the Hebrew word Chai ( חי ), meaning “living”, “alive” – we also want to show the richness of contemporary Jewish life in Poland.

[PL] Istnieje możliwość zakupienia plakatów prezentowanych na wystawie. Plakaty ) drukowane są na wysokiej jakości papierze archiwalnym, bezkwasowym. Termin realizacji (prosimy pytać pod nr. 730 100 366 lub pisząc na adres office@beitkrakow.pl) – najpóźniej na następny dzień. Całość dochodów ze sprzedaży plakatów będzie przeznaczona na działalność kulturalno-artystyczną
społeczności Beit Kraków.

[EN] All posters are available for purchase. Printed on a high quality archival paper. For information about orders and processing time please contact us at 730 100 366 or at office@beitkrakow.pl. All orders will be realized latest on the following day. All proceeds from the sale will be designated to artistic and cultural activities of the Beit Kraków community.

MUZYCZNY SZABAT W GALICJI [Nabożeństwo Postępowe] | MUSICAL SHABBAT IN GALICJA [Musical Service]

Gdzie | Where: Żydowskie Muzeum Galicja ul. Dajwór 18 | Galicja Jewish Museum Dajwór Street 18
Kiedy | When: g. 20.30-22.00
Kto | Who: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) oraz Mojše Band w składzie: Michal Paľko (cymbały, wokal, furulya), František Kubiš (akordeon, wokal, zabawki rytmiczne), Lukasz Labusga (tuba, wokal, zabawki rytmiczne) | Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar) and The Mojše Band: Michal Paľko (cimbalon, vocals, furulya), František Kubiš (accordion, vocals, rhythmical toys), Lukasz Labusga (tuba, vocal, rhythmical toys)
Język | Language: Wydarzenie po polsku, angielsku i hebrajsku | In English, Polish and Hebrew
Bilety: 15 zł (ulgowy)/25 zł (normalny) | Tickets: 15 PLN (concession)/ 25 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

MusicalShabbat

[PL] Muzyczny Szabat w swoim zamyśle łączy tradycję chazanutu wywodzącego się z Europy Wschodniej z współczesnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszamy na nabożeństwo szabatowe, z akompaniamentem zespółu Mojše Band, który specjalizuje sie interpretowaniu XVI w. żydowskiej muzyki rozrywkowej przy wykorzystaniu współczesnych stylów muzycznych całego świata. Szabat w niezwykłej przestrzeni Żydowskiego Muzeum Galicja i z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce. 

[EN] Musical Shabbat aims to fuse the tradition of chazanut of the Eastern European region with contemporary musical styles. Join us for a Reform Shabbat service with the Mojše Band, that specialize in interpreting 16th century Jewish popular music through the use of current musical styles from all over the world. The service, with the participation of the Progressive Jewish community of Krakow, will be held in the unique space of the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

SZACHARIT [Nabożeństwo Postępowe] | SHACHARIT [Reform Service]

Gdzie | Where: Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38 | High Synagogue, 38  Józefa st.
Kiedy | When: g. 10.30-12.00
Kto | Who: Rabin Tanya Segal (wokal, gitara) | Rabbi Tanya Segal (vocals, guitar) 
Język | Language: Wydarzenie po polsku, angielsku i hebrajsku | In English, Polish and Hebrew
Bilety: Wstęp wolny | Admission Free

Shacharit[PL] Zapraszamy na poranne nabożeństwo szabatowe, z udziałem postępowej żydowskiej społeczności Krakowa, które poprowadzi Rabin Tanya Segal, pierwsza kobieta-rabin w Polsce.

[EN] Join us for a Reform Shabbat morning service, with the Progressive Jewish community of Krakow, led by Rabbi Tanya Segal, the first female Rabbi in Poland.

NIGGUN JAM [warsztaty muzyczne | musical workshop]

Gdzie | Where: Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38 | High Synagogue, 38  Józefa st.
Kiedy | When: g. 14.00-16.00
Język | Language: W języku polskim (z dostępnym tłumaczeniem angielskim) | In Polish (with English translation
Bilety: 20 zł (ulgowy)/30 zł (normalny) | Tickets: 20 PLN (concession)/ 30 PLN (regular)
Reserwacje | Reservations: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację na rezerwacja@galiciajewishmuseum.org | Due to limited spaces please make sure you reserve your place at rezerwacja@galiciajewishmuseum.org

NiggunJam2014_[PL] Poznaj tradycyjne niguny (pieśni bez słów) rodem z Galicji. W świat chasydzkich nigunów, które otworzą nam wrota do utraconego świata, wprowadzi nas muzyk i kompozytor Michał Pal’ko, specjalizujący sie w interpretowaniu dawnej muzyki żydowskiej poprzez współczesne gatunki muzyczne.  Chętnych zapraszamy także z własnymi instrumentami.

[EN] Discover traditional Galician niggunim (wordless songs). Our guide through the world of Chasidic niggunim, which will open for us the doors to the world that is here no more, will be musician and composer Michał Pal’ko, who specializes in interpreting ancient Jewish tunes through contemporary musical styles. We also welcome musicians with their own instruments.

 

Bilety dostępne w Żydowskim Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) lub w kasie Festiwalu (ul. Jakuba, obok Cheder Cafe). Prosimy dokonywać rezerwacji w Żydowskie Muzeum Galicja pod numerem: +48 12 421 68 42. Rezerwacje będą gwarantowane tylko po dokonaniu wpłaty za bilety i przesłaniu informacji o wpłacie na adres office@beitkrakow.pl (Imię Nazwisko, Wydarzenie, Ilość Biletów).

Tickets are available at the Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18, tel: +48 12 421 68 42) or the office of the Krakow Jewish Culture Festival (Jakuba Street next to Cheder Cafe). Please make your reservations at the Galicia Jewish Museum office (Dajwór 18 Street, tel: +48 12 421 68 42). Reservations will be binding upon payment and email confirmation sent at office@beitkrakow.pl (Name, Event, Number of tickets).

Dane do przelewu / Payment Details

Stowarzyszenie Beit Krakow ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków

Tytułem / Title: Festiwal – Imię Nazwisko / Festival – Name Surname

ACCOUNT NO: 65114010810000218352001009
SWIFT:  BREXPLPWKRA
IBAN: PL65114010810000218352001009
BANK NAME: Bre Bank
 

 

Comments Off

Jun 11 2014

13.06.2014: Kabalat Szabat w Synagodze Wysokiej | Kabbalat Shabbat in High Synagogue

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

W tym tygodniu zapraszamy na Kabalat Szabat w Synagodze Wysokiej o godzinie 19.00. Prosimy wszystkich o przybycie do synagogi już 10 minut wcześniej, abyśmy mogli rozpocząć punktualnie.  W tym tygodniu gościmy grupę z Liberal Jewish Synagogue, jedną z największych postępowych synagog w Londynie.

Szabat Szalom i do zobaczenia w Beit Kraków!

Join us for Kabalat Shabbat, this week in the High Synagogue at 7.00 p.m. Please make sure you arrive at least 10 minutes earlier, so we can start the service on time. This week we look forward to hosting a group from the Liberal Jewish Synagogue, one of the largest Progressive synagogues in London.

Shabat Shalom and see you at Beit Kraków!

Comments Off

Jun 02 2014

Szawuot, Bar Micwa, Noc Synagog | Shavuot, Bar Mitzvah, Night of Synagogues

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

[english below]
 
Najbliższe dni w Beit Kraków, obfitujące w wydarzenia i błogosławieństwa, ponownie przeplata wiele tematów przewodnich, jak choćby przyjmowanie micwot, otrzymanie Tory czy przesiadywanie nocą w Synagogach.
 
Na początek już we wtorek o 21:30 rozpoczniemy tradycyjnie nocne studiowanie z okazji święta Szawuot - Tikkun Lejl Szawuot, którą rozpoczniemy w Galerii Shalom. Będziemy kontynuować wiele rozpoczętyc zaganień o micwot, prawach halachy i odbędziemy tradycyjny nocny spacer po Kazimierzu.
 
W piątek na Kabalat Szabat oficjalnie jako społeczność powitamy w Beit Kraków sześcioro nowych członków Domu Izraela. Wiemy, że ich droga i praca dopiero się zaczyna i  że będą dawać dowód swojego oddania Beit Izrael, przyjmując odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość odradzającego się żydowskiego życia w Polsce.
 
Przy okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Rabin Jackie Tabick i Europejskiemu Beit Dinowi za tak wspaniałą współpracę w ubiegłym tygodniu. Dziękujemy także Jonathanowi Ornsteinowi (i całemu zespołowi JCC) oraz Joachimowi Russkowi (z Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie) za to, że godnie i troskliwie przyjęli naszych Europejskich gości.
 
Tak wspaniale rozpoczęty Szabat będziemy kontynuować na sobotnim nabożeństwie porannym, kiedy Zachary Smerin zostanie wezwany do Tory, jako Bar Micwa. Jest to dla nas wyjątkowo radosny dzień, nie tylko dlatego że jesteśmy niezwykle dumni z Zach’a, a także dlatego i będzie to pierwsza Bar Micwa Beit Kraków, a także pierwsza od pokoleń postępowa Bar Micwa mieszkającego na stałę w Krakowie chłopca.
 
(Przy okazji przypominamy wszystkim osobom chcącym dzielić tę wspaniałą chwilę z nami i z rodziną Zacha o konieczności przesłania zgłoszeń na office@beitkrakow.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i dużą liczbę gości, brak zgłoszenia może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w nabożeństwie).
 
7atnite2014Logo_110Pożegnawszy Szabat, udamy się na nocne zwierdzanie synagog w ramach corocznej Krakowskiej Nocy Synagog 7@nite, podczas której nasza społeczność zainstnieje m.in. otwarciem wystawy współczesnego plakatu żydowskiego o godz. 23.15 w Żydowskim Muzeum Galcja oraz wykładem Rabin Tanyi w JCC o g. 00.30

 Szczegóły w kalendarzu.

Do zobaczenia w Beit Kraków!

—————ContemporaryPoster

The upcoming days in Beit Kraków, abundant in various events and blessings, are interwoven yet again with many underlying themes, such as: taking upon oneself the mitzvot, receiving the Torah oraz nightly visits in Synagogues.

First and foremost to celebrate Shavuot we wish to invite you to traditional nightly studying Tikkun Leyl Shavuot which we will start in Galeria Shalom on Tuesday at 9.30 pm. We will continue with many of our discussions about mitzvot, halachot, listen to musical lesson “Havdalah – Women’s Time”, study the Zohar and go for our traditional walk around Kazimierz by night.

On Friday, during Kabbalat Shabbat we will officiallywelcome in Beit Kraków, six new members of Beit Israel. We know that their path and their work is only beginning and that they will continue to prove their commitment to the Jewish people by accepting the responsibility for the presence and the future of the Jewish revival in Poland.

This feels like a good opportunity also to thank Rabbi Jackie Tabick and the European Beit Din for such good cooperation last week. Big thanks also to Jonathan Ornstein (and the whole JCC staff) and Joachim Russek(from the Center of Jewish Culture in Krakow) for hosting our European guests with dignity and care.

We will continue such well commenced Shabbat with a very special morning service, during which Zachary Smerin will be called to the Toarh as Bar Mitzvah. It is an incredibly special moment for us, as with great joy and pride we share this moment with Zach’s family, which also happens to be the first Bar Mitzvah of Beit Krakow and a first progressive Bar Mitzvah of a local citizen for generations.

(And if you would like to be part of this event please make sure you let us know at office@beitkrakow.pl. Due to many expected guests and limited space we require all interested parties to make prior reservations.)

Last but not least, having said farewell to Shabbat, we will go out into the night as part of the annual 7@nite, Night of Synagogues, during which Beit Krakow has also prepared a few events, such as the opening of our contemporary poster exhibit in the Galicia Jewish Museum at 11.15 pm and Rabbi Tanya’s lecture in the JCC at 00.30. Details in our calendar!

See you in Beit Kraków!
 

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

Comments Off

May 20 2014

nadchodzące wydarzenia: Szabat, Beit Din, Wykłady | upcoming events: Shabbat, Beit Din, Lectures

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szalom!

stripped-bar-01.jpg

[english below]

Od początku istnienia Beit Kraków wielokrotnie przekonaliśmy się, że nie ma przypadków. Ale rzadko było to tak wyraźne jak teraz.

Już za dwa tygodnie będziemy świętować Szawuot, wspominając nadanie Tory zborowi Izraela. Tora została tym samym przyjęta na dwóch poziomach: zbiorowym (jako zgromadzenie) ale także indywidualnym (akceptując osobisty obowiązek wypełniania micwot). O tym indywidualnym aspekcie mówi także księga Rut, którą tradycyjnie czytamy przy okazji Szawuot.

Księga Rut jest jednocześnie jedną z najbardziej znanych w naszej tradycji opowieści o wyborze przystąpienia do Narodu Israel. Nie jest więc przypadkiem, że w najbliższym tygodniu w Krakowie zbierze się Europejski Beit Din. Jego przewodniczącą, a zarazem pierwszą kobietę Rabin w Wielkiej Brytanii - Rabin Jackie Tabick – powitamy w Beit Kraków już na najbliższym Szabacie.   

Szawuot różni się od pozostałych świąt żydowskich tym, że nie są z nim związane konkretne micwot. Nie jest więc także przypadkiem, że juz w sobotę, Rabin Tabick wygłosiwykład o świadomym wyborze micwot w naszym codziennym życiu. Wszystkich, którzy chcieliby zabrać udział w dyskusji, a także zadać pytania odnośnie konwersji zapraszamy w sobotę do JCC na wykład i hawdalę.

Pod znakiem przyjmowania micwot upłynie nam też Szabat tuż po Szawuot, gdy wraz z  rodziną Zackiego nasza społeczność będzie świętować kolejne wyjątkowe wydarzenie. A mianowicie pierwszą bar micwę w Beit Krakow, a zarazem pierwszą od dziesiątek lat reformowaną bar micwę w Południowej Polsce (a i prawdopodobnie również pierwszą od dziesiątek lat bar micwę mieszkańca Krakowa). Także i to wydarzenie jest rezultatem niezliczonej ilości “przypadków”, ale o tym już w następnym newsletterze…

….a tymczasem do zobaczenia w Beit Kraków!

 

shalom!
stripped-bar-01.jpg

Since the inception of Beit Krakow, we have been proven many times that there is no such thing as a coincidence. But rarely was it as visible as these days.

In two weeks we will celebrate Shavuot, which commemorates the giving of the Torah to the nation of Israel assembled. Torah was thus accepted on two levels: the collective (as a community) and the individual (accepting the personal responsibility for observing the mitzvot). The latter is also the subject of the Book of Ruth, which we read traditionally on Shavuot.

The Book of Ruth is also one of the best known traditional readings that speaks about choosing to join Am Israel. It this therefore no coincidence that the European Beit Din will gather in Krakow at the end of this week. The convener of the Beit Din - Rabbi Jackie Tabick, who also happens to be the first woman Rabbi in the UK - will be our special guest this coming Shabbat.

Shavuot is unlike other Jewish holidays, in that it has no prescribed mitzvot. It is therefore also not a coincidence that on Saturday Rabbi Tabick will give a lecture about the conscious choice of miztvot entitled: “How do we choose which mitzvot to observe?”

Last but not least, accepting the mitzvot will also be the leitmotif of the Shabbat following Shavuot, when together with Zackie’s family, our community will celebrate another unique event. Namely the first Bar Mitzvah in our community, and at the same time the first reform Bar Mitzvah in Southern Poland for decades (and likely also the first in decades bar mitzvah of a Krakow citizen). Also this amazing blessing is a result of many “coincidences”, but that will be the subject of the next newsletter…

…and in the meantime see you at Beit Kraków!
 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

wstęp do Judaizmu | introduction to Judaism
22 maja 2014 (czwartek) g. 18.30 | May 22nd (Thursday) 6.30 p.m.
ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4
 
 
szabat w Galicji | shabbat in Galicia
23 maja 2014 (piątek) g. 19.30 | May 23rd (Friday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul.Dajwór 14) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 14)
 
W trakcie Szabatu nasz gość Rabin Jackie Tabick opowie nam co zmieniło się przez 39 lat odkąd została pierwszą kobietą-rabinem w UK. (Oprócz niewątpliwie fascynującej opowieści Rabin Tabick może my i nasza pierwsza kobieta Rabin w Polsce będziemy lepiej wiedzieć czego się spodziewać).

During the service Rabbi Jackie Tabick will share with us what’s changed in the Jewish world for women rabbis in the 39 years since Rabbi Jackie became Britain’s first woman rabbi.  (In addition to an undoubtedly fascinating journey, perhaps we will be able to also anticipate better what is in stock for us and our first woman-rabbi in Poland)

szacharit | shacharit
24 maja 2014 (sobota) g. 10.30 | May 24th (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone | will be announced
 
 
[wykład + hawdala]: “Jak wybieramy których micwot przestrzegać?” | 
[lecture & havdalah]: “How do we choose which mitzvot to observe?”
24 maja 2014 (sobota) g. 19.00 | May 24th (Saturday) 7.00 p.m.
JCC (ul. Miodowa 24) | JCC (Miodowa st. 24)
 
Wspólne studiowanie tekstów źródłowych i dyskusja na temat Objawienia oraz Micwot w kontekście zbliżającego się święta Szawuot.
 
Po wykładzie Rabin Jackie Tabick, wysłuchamy wykładu Rabina Moszego Blooma (z Gminy Warszawskiej) o Mykwie (przypadek??). Wykład Rabina Blooma pt. “Czytość, nieczystość i mykwa” (“Tum’a, Tahara i łaźnia rytualna”) rozpocznie sie o 20.00. Natomiast po wykładach natomiast zapraszamy na wspólną Hawdalę.
 
 
A fun way to approach the serious topics of Revelation and Mitzvot through source texts, in the lead up to Shavuot. 
 
After Rabbi Jackie Tabick’s lecture, we will listen to a lecture by Rabbi Moshe Bloom (from the Warsaw Gmina) about the mykveh (coincidence??). Rabbi Bloom’s lecture entitled “Purity, impurity and Mikveh” (“Tum’a, Tahara and ritual bath”) will start at 8pm. Afterwards altogether we will bid farewell to Shabbat with a Havdalah ceremony.
 
 

Rabin Jackie Tabick  otrzymała smichę (tj. święcenia rabinackie) w Leo Baeck College w roku 1975, jako pierwsza kobieta w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat piastowała pulpit rabinacki w West London Synagogue a następnie w North West Surrey Synagogue w Weybridge. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącej Europejskiego Beit Dinu postępowego. Aktywnie zaangażowana w dialog międzywyznaniowy jest współ-Przewodniczącą Światowego Kongresu Wyznaniowego. Żona Rabina Larry’ego, z którym ma trójkę dzieci, a 10 miesięcy temu została także szczęśliwą babcią. W kwietniu 2014 obroniła doktorat, na temat Rezultatów Reformowanej Konwersji na Judaizm w UK w latach 1952-2002. 

Rabbi Jackie Tabick received semicha from Leo Baeck College in 1975, the first British woman to do so. She went on to work  for many years at West London Synagogue and then at North West Surrey Synagogue in Weybridge. She is now the convenor of the British and European Progressive Beit Din. In addition, she is very involved in Interfaith work being co-President of the World Congress of Faiths. She is married oi a Rabbi, Larry, and they have three adult children and 10 months ago became a grandmother. She just received her PhD a couple of weeks ago. The subject of her thesis was the Outcomes of conversion to Judaism through the Reform Movement for Judaism 1952 to 2002

 
polecamy u innych
recommended elsewhere
 
wykład: “Wyzwolenie Jerozolimy podczas Wojny Sześciodniowe’ | 
lecure: “The Liberation of Jerusalem in the Six Day War”
26 maja 2014 (poniedzialek) g. 18.30 | May 26th (Monday) 6.30 p.m.
JCC (ul. Miodowa 24) | JCC (Miodowa st. 24)
 
Polecamy “Wyzwolenie Jerozolimy podczas Wojny Sześciodniowej”  wykład Rabina Gila Nativa, sierżanta 55. brygady komandosów, obrońców Jerozolimy
 
We recommend “The Liberation of Jerusalem in the Six Day War”
Lecture by Rabbi Gil Nativ, Sgt. 55th paratrooper brigade, Liberators of Jerusalem

Comments Off

Next »