ANNOUNCEMENT

250px-Beitkrakow_logo_projekt_Magda_Koralewska

1. Rabbi Tanya Segal has not been Beit Kraków’s rabbi since 1 May 2016

On 28 April 2016 the Management Board decided to replace Rabbi Tanya Segal as rabbi
of the Beit Kraków Association. Rabbi Segal’s contract of employment with Beit Kraków
terminated on 1 May 2016 and was not renewed.
Consequently, Rabbi Segal has not been Beit Kraków’s rabbi since 1 May and is no
longer entitled to conduct religious services or other activities on behalf of Beit Kraków,
or to represent the Association in any way.

2. Kraków Festival of Jewish Culture

The foregoing also applies to all services and activities organised by Beit Kraków in the
framework of the Kraków Festival of Jewish Culture. Any events organised by Rabbi
Segal as part of the Festival are not sponsored by Beit Kraków, which takes no
responsibility of any kind for their content or execution.

The events officially organised by Beit Kraków in the framework of this year’s Festival
are as follows:

  • Friday 24th June 2016, 8.30pm, Galicia Jewish Museum:
    Reform Kabbalat Shabbat Service
  • Friday 1 st July 2016, 9.00pm.  Galicia Jewish Museum:
    Reform Kabbalat Shabbat Service

There will be no charge for attendance at these services, but places must be booked in
advance since seating is limited.

3. Membership of the Beit Kraków Management Board

Following the dismissal of Rabbi Segal, rumours have circulated that the four members
of the Management Board who voted in favour of the decision to replace her have had
their membership of the Association suspended by the Beit Krakow Association’s
Arbitration Committee. Legal advice has been taken, and any such suspension is not
effective. The present members of the Management Board therefore remain in office and
continue to act in that capacity on behalf of the Association.

It should also be noted in this connection that Magda Rubenfeld Koralewska, while
remaining a member of the Management Board, resigned as Chair of the Association on
28 April 2016.

4. Beit Kraków’s Facebook Page

In recent weeks our Facebook page has been run illegally and without our authority. 

Please be aware that anything posted on it involving Rabbi Tanya Segal has been posted illegally and is not an initiative supported or authorized by Beit Kraków. 

We are working with Facebook to remedy the matter and are demanding a rapid solution, but we are also dependent on their efficiency as an authority to restrict any violation of intellectual property rights.

 

beit

Pesach Seder Galitzianer 5776 z Beit Kraków | Pesach Seder Galitzyaner 5776 with Beit Kraków

PosterSederGalitzyaner

 

[for english please see below]
 
UWAGA REZERWACJE NA SEDER PESACH!
PROSIMY O KONTAKT W SPRAWIE REZERWACJI DLA PAR I RODZIN
 
עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ. כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ. הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
[שיר השירים    ב’   י”א – י”ב]
„Gdy mnie wyzwolił z Egiptu, mój Ukochany wezwał mnie i powiedział mi: Zbudź się, Moja miłości, Moja piękna i chodź, bo zima niewoli już przeszła, zalew gorzkiego cierpienia skończył się i ustał. Sprawiedliwość zakwita na ziemi, czas twojej pieśni nadszedł i głos twojego przewodnika rozlega się po całej ziemi”
[Szir HaSzirim 2:10-12]
 

Szabat Szalom!

W tym roku nasz Seder Pesach będzie szczególnie pięknym czasem pieśni, muzyki, modlitwy, spotkania i wyjścia ze swojego „egiptu”. Zgodnie z tradycyjnym zaleceniem mówiącym, że „w każdym pokoleniu człowiek powinien sam siebie postrzegać, jakby to on sam wyszedł z Egiptu”, spróbujemy wyzwolić się z naszych egoizmów, złości, z naszych przeróżnych ograniczeń, zniewoleń, które ciągle na nowo „każą” nam być niewolnikami własnego „egiptu”.

Michal Pal’ko specjalnie dla nas przygotował 
SEDER GALITZYANER, który stanowi autorską, muzyczną oprawę tradycyjnego Sederu Pesach, gdzie oprócz własnych kompozycji Michala, usłyszymy różne aranżacje pijutów galicyjskich. Całość poprowadzi rabin Tanya Segal i Michal Pal’ko, a oprócz pięknych głosów rabin Tanyi i Michala usłyszymy też saksofon, flet, chalumeau, perkusje, wiolonczelę i gitarę.

Gorąco zapraszamy!

Jedzenie (wegetariańskie, bez chamecu) zapewni nam nasza zaprzyjaźniona, sprawdzona, wyśmienita Cafe Młynek!

22 kwietnia 2016, godzina 19.30
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18

Prosimy o dokonywanie rezerwacji najpóźniej do poniedziałku 18 kwietnia 2016 pod adresem email: office@beitkrakow.pl

 
Rezerwacja tylko na podstawie wpłaty – prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres: office@beitkrakow.pl

Szczegóły dotyczące płatności za seder – poniżej.

CHAG PESACH SAMEACH!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/beitkrakow/

 

———–
 

עָנָה דוֹדִי וְאָמַר לִי, קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ. כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ. הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ
[שיר השירים    ב’   י”א – י”ב]
„When he delivered me from Egypt, my Beloved called to me, saying: Awake, my Love, my Beauteous One, and come forth, for the winter of slavery is over, the flood of bitterness is past and gone. Righteousness blossoms on the earth, the time of your song has come, and the voice of your Guide is heard throughout the land.”
[Shir HaShirim 2:10-12]
 

Shabbat Shalom!

This year our Pesach Seder will be an especially beautiful time of song, music, prayer, encounter, and deliverance from one’s personal ‘Egypt’. In accordance with the traditional demand that ‘in each generation, each person must regard himself or herself as though he or she personally came forth from Egypt,” we shall endeavour to free ourselves from our own selfish concerns, conflicts, and the multifarious limitations and enslavements that repeatedly  “make” us slaves of our own “Egypt”.

Michal Pal’ko has specially prepared for us a GALITZIANER SEDER, a musical rendering of the traditional Pesach Seder in which, in addition to Michal’s own compositions, we shall hear various arrangements of Galician piyutim.  The whole seder with be led by Rabbi Tanya Segal and Michal Pal’ko and, in addition to their fine voices, we shall hear the sound of the saxophone, flute, chalumeau, percussion instruments, cello and guitar.

We cordially invite you to join us!

The food (vegetarian, no chametz) will be provided from their well-tried, delicious cuisine by our long-standing friends at Cafe Młynek!

22 April 2016, 7.30 p.m.
Galicia Jewish Museum,  Dajwór Street 18

Please make reserverions and confirm payment at office@beitkrakow.pl until April 18th.
For payment details please see below.

CHAG PESACH SAMEACH!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/beitkrakow/

 
   

wpłaty darowizny na Seder Pesach | 
donation payment details for Pesach Seder

 

KOSZT KOLACJI SEDEROWEJ:

Członkowie Beit Kraków i studenci: 80 zł./osoba 
Pozostałe osoby: 110 zł./osoba lub 35$/os.

 

ZNIŻKI DLA PAR I RODZIN – PROSIMY O KONTAKT

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem i przesłanie potwierdzenia na adresoffice@beitkrakow.pl.
 

Tytuł Przelewu:  Imię – Nazwisko – Darowizna na Seder Pesach

Stowarzyszenie Beit Kraków
ul. Augustiańska 4/26
31-064 Kraków
92114010810000218352001008
Bre Bank S.A.

Przypominamy również, że okres świąteczny, to także szczególna okazja na CEDAKĘ!

—————————

COST OF THE SEDER:

Beit Kraków members and students: 80 zl. per person
Others: 110 zł (or $35) per person 

 

DISCOUNT FOR COUPLES AND STUDENTS – PLEASE CONTACT US

 
Please make payments by wire transfer according to the instructions below, and send the confirmation to office@beitkrakow.pl

 

Transfer title:  Seder Pesach – Donation
To: Stowarzyszenie Beit Kraków
Address: ul. Augustiańska 4/26, 31-064 Kraków, POLAND
Account number: 92114010810000218352001008
Bank name: Bre Bank S.A.

We would also remind you that the Pesach festival is also a special opportunity for TZEDAKA! 

Szabatowe Rozmowy z Rabinem Boazem | Shabbat Talk with Rabbi Boaz Pash

unnamed (2)“משנכנס אדר מרבין בשמחה”
mi-sze-nichnas adar marbim be-simcha
z rozpoczęciem miesiąca Adar pomnażamy radość
when the month of Adar arrives we should increase our joy

szalom czytelnicy
stripped-bar-01.jpg

Nasza tradycja uczy, że kiedy zaczyna się miesiąc Adar powinniśmy pomnażać radość. W tym roku radość jest podwójna, poneiważ mamy aż dwa miesiące Adar.
A w nadchodzący Kabalat Szabat radość będzie jeszcze większa, gdyż będziemy mieć aż dwóch rabinów, bo odwiedzi nas Rabin Boaz Pasz! Rabin Boaz porozmawia z nami na temat“Nie na niebie ona” [lo ba-szamaim hi] – czyli o Torze, która nie jest gdzieś wysoko na niebie, ale blisko nas. Nauczymy się też pijutu związanego z aktualnymi parszami.

Kabalat Szabat z Beit Kraków, kiddusz i rozmowa-spotkanie (“mifgasz” – מיפגש) jak zwykle o 19.00 w Żydowskim Muzeum Galicja ul. Dajwór 18. 

Zapraszamy!

RT_i_RB

shalom readers
stripped-bar-01.jpg

Our tradition teaches us that when the month of Adar arrives we should increase our joy. This year joy is doubled because we have two months Adar, not one. And on the upcoming Kabbalat Shabbat there will be even more joy, as we will have two rabbis not one, because our guest will be Rabbi Boaz Pash! Rabbi Boaz will talk with us about the fact that “She is not in heaven” [lo ba-shamaim hi] – about the Torah, which is not somewhere in heaven, but here – close to us. We will also learn a pyiut connected to our current Torah portions.

Kabbalat Shabbat with Beit Kraków, kiddush and mifgash as always at 7.00 p.m. in Galicia Jewish Museum, Dajwór Street 18.

Shabbat Shalom and See You Soon!

 

nadchodzące wydarzenia w Beit Kraków | 
upcoming events at Beit Kraków

Wstęp do Judaizmu | Introduction to Judaism
24 Lutego 2016 (środa) g.19.15 | February 24th (Wednesday) 7.15 p.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Dajwór 14/16) | Education Room (Dajwór Street 14/16)
 
 
Kabalat Szabat z Beit Kraków, kidusz
i szabatowe rozmowy z Rabinem Boazem Paszem | 
Kabbalat Shabbat with Beit Kraków, light kiddush
and shabbat talk with Rabbi Boaz Pash
26 lutego 2016 (piątek) g. 19.00 | February 26nd (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicja Jewish Muzeum (Dajwór St. 18)
 
 
Szacharit i studiowanie parszy | Shacharit and Torah Study
27 lutego 2016 (sobota) g.10.30 | February 24th (Saturday) 10.30 a.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Dajwór 14/16) | Education Room (Dajwór St. 14/16)
 
 
jidysz dla początkujących | yiddish for beginners | 
jidisz far onhejbers | ייִדיש פֿאַר אָנהײבערס
29 lutego 2016 (poniedziałek) g. 19.30 | February 29th (Monday) 7.30 p.m.
Pokój Edukacyjny (ul. Dajwór 14/16) | Education Room (Dajwór St. 14/16)
 

 

Współczesny kabalistyczny Seder Tu B’Shevat z muzyką na żywo | ABYA: modern-interactive-musical approach to a kabbalistic Tu B’Shevat Seder

 Poster2_www[english below]

„Każda cząstka szaty roślinnej świata śpiewa i tchnie boskim Sekretem Stworzenia”
— 
Rav Kook

„Istnieją pewne olamot (światy), do których można dotrzeć za pomocą muzyki”
— 
Rabin Matityahu Glazerson

Beit Kraków i Teatr Żydowski w Krakowie zapraszają na muzyczno-mistyczny wieczór perfomatywny* z okazji święta Tu B’Szewat (Nowy Rok Drzew). W cenie biletu nowatorskie kompozycje muzyczne, podróż do duchowego świata Kabały oraz poczęstunek z wina i tradycyjnych izraelskich owoców.

Dla członków Stowarzyszenia Beit Kraków wstęp wolny – prosimy w miarę możliwości o zgłoszenie obecności do czwartku 21 Stycznia.
 
Pozostałe osoby  zapraszamy do emailowej i telefonicznej rezerwacji: office@beitkrakow.pl lub +48 502 304 970 Więcej informacji na naszej stronie www.beitkrakow.pl

A tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o symbolice sederu , o sefirot (aspektach Boga), czy arba olamot (kabalistycznej strukturze świata duchowego) zapraszamy na wykład otwarty Rabin Tanyi Segal. Wykład odbędzie się 24.01.2016 o g. 17.00 w Żydowskim Muzeum Galicja. Wstęp Wolny.

Chag Sameach i do zobaczenia!

* widowisko muzyczne inspirowane żydowskimi melodiami i tradycyjnymi świątecznymi teksami źródłowymi, wraz z poczęstunkiem i przy udziale publiczności

logos

 

“Every part of the vegetable world is singing a song and breathing forth a secret of the divine mystery of the Creation.”  
— Rav Kook

“There are certain olamot (worlds), which can be reached with music”   
— 
Rabbi Matityahu Glazerson

Beit Kraków Jewish Community and The Jewish Theatre in Krakow are honored to invite everyone, who is interested in the Jewish past, presence and future to a performative, inclusive, interactive ritual, i.e. a musical approach to a Kabbalistic Seder in Poland. As part of the Tu B’Shevat experience we will provide innovative contemporary Jewish music, deep spiritual experiences and a traditional choice of Israeli fruits and wine. Information & reservations: office@beitkrakow.pl

And for those of you who would like to learn more about the symbolism of a Tu B’Shevat Seder (a ritual holiday meal), about sefirot (aspects of G-d), or the arba olamot (the kabbalistic structure of the spiritual world) come to the open lecture by Rabbi Tanya Segal, which will take place on 24.01.2016 in the Galicia Jewish Museum at 5 pm. Admission Free.

Chag Sameach!

logos

 

joasia_tubszewat

Dzień Dobry TVN – w świecie Judaizmu

Zapraszamy do oglądania – Krótkie rozmowy na temat Judaizmu z rabinami i innymi ważnymi osobami społeczności Żydowskiej Krakowa:

“Jedną z religii spotykanych w Polsce jest judaizm. Dziennikarka Dzień Dobry TVN Katarzyna Olubińska postanowiła zapoznać się z jego głównymi założeniami. W tym celu odwiedziła krakowski Kazimierz, gdzie przed ostatnią wojną mieściło się dwieście domów modlitwy, a obecnie siedem. Spotkała się ta m.in. z jedyną w Polsce kobietą-rabinem Tanyą Segal. Jaka jest rola kobiety w judaizmie?”  ( Dzień Dobry TVN 29.12.2015)

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-swiecie-judaizmu,189573.html

wswiecie_judizmu3

Chanuka 5776 z Beit Kraków

[ PROGRAM CHANUKOWY PONIŻEJ | FOR HANUKKAH SCHEDULE PLEASE SEE BELOW ]

 

“Każdy człowiek musi pojąć i zrozumieć,
że płonie w nim świeca.
I że niczyja świeca nie jest podobna do świecy drugiego,
ani też nie ma człowieka, któryby tej świecy nie miał.
Każdy musi pojąć i zrozumieć,
że jego zadaniem jest starać się aby światlo tej świecy było widoczne dla wszystkich.
I rozpalać to światło aż stanie się wielkim płomieniem,
i rozświetli cały świat.”

 

“Orot” – Raw Kook

“Everyone must know and understand
that within burns a candle.
There is no one’s candle like his/her fellow’s
and no one lacks their own candle.
Everyone must know and understand
that it is their task to work to reveal the light of that candle in the public realm.
And to ignite it until it is a great flame,
and to illuminate the whole world.”

  “Orot” – Rav Kook  צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוכו דולק נר
ואין נרו שלו כנר חברו
ואין לך איש שאין לו נר
צריך הוא לגלות את האור
אור נרו ברבים
להדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו

 

אורות
הראי”ה קוק

[english below]

Na nadchodzącą Chanukę przygotowaliśmy tradycyjnie bardzo różnorodną ofertę. Będącą odbiciem różnych blasków i aspektów codziennego życia naszej społeczności. Każdy z tych małych płomieni: duchowość, edukacja, społeczność, kultura, sztuka, tradycja etc jest nieodłączną częścią chanukowego światła. Każdy jest równie istotny. Dlatego mamy nadzieję, że będziecie z nami każdego wieczoru i że wspólnie ponownie zapalimy światło Chanuki w Krakowie.

Zapraszamy na Chanukę z Beit Kraków!

Szabat Szalom we-Chag Sameach !

 

Join us for Channukah at Beit Kraków!

For upcoming Festival of Lights we have prepared as always a very diverse offer. Which is a reflection of all the different flames that make up the everyday life of our community: spirituality, education, community, art & culture, tradition etc. Each of them is an integral part of chanukkah light. Each is equally important. Therefore we hope you will spend each night with us and help us rekindle the light of Channukah in Krakow.

Shabat Shalom ve-Hag Sameach!

 

chanuka w Beit Kraków | chanukkah at Beit Krakówstripped-bar-02.jpg

 

pierwsza świeczka  | first candle

Rozpoczniemy od zapalenia świateł Chanuki w naszej ulubionej Galerii Szalom | We wil start by lighting Channukah lights at our favourite art gallery – Galeria Szalom

6 grudnia 2015 (niedziela) g. 16.30 |
December 6th (Sunday), 4.30 p.m.
Galeria Szalom (ul. Józefa 16) | (Józefa St. 16)

 

druga świeczka  | druga candle

Będziemy świętować w prywatnych domach |
We will celebrate the second day of Channukah in our private homes
 

7 grudnia 2015 (poniedziałek)
December 7th (Monday)
zaproszenia indywidualne |
by invitation only

 

trzecia świeczka  | third candle

Trzecią świeczke zapalimy z naszymi uczestnikami Wstępu do Judaizmu  |
The Third Candle we will light with our Introduction to Judaism students 
 

8 grudnia 2015 (wtorek) g.19.00
December 8th (Tuesday) 7.00 p.m.
ul. Dajwór 14/16 | 
Dajwór St. 14/16

czwarta świeczka  | fourth candle

Zapalimy świecę chanukową przy bimie Synagogi Starej w Tarnowie We will light the Channukah candle at the bima of The Old Synagogue in Tarnów
 

9 grudnia 2015 (środa), g.17.00 |
December 9th (Wednesday), 5.00 p.m.
Bima Starej Synagogi w Tarnowie
ul. Żydowska, Tarnów

 

piąta świeczka  | fifth candle

Piąty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Przedstawienia Samotne Tango Wiery Gran  | 
We will begin the fifth day of Channukah by lighting the candles in the Galicia Jewish Museum, prior to the performance of The Lonely Tango of Vera Gran
 

10 grudnia 2015 (czwartek) g.19.00 |
December 10th (Thrusday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
Rezerwacja Biletów >>

 

szósta świeczka  | sixth candle

Szósty dzień Chanuki rozpoczniemy od zapalenia Chanukiji w Muzeum Galicja przed rozpoczęciem Kabalat Szabat  | 
We will begin the fifthday of Channukah by lighting the Channukiah in the Galicia Jewish Museum before the beginning of Kabbalat Shabbat
 

11 grudnia 2015 (piątek) 6.45 |
December 11th (Friday) 6.45 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

siódma świeczka  | seventh candle

Zapalimy świece Chanukowe podczas Hawdali w Cafe Młynek! | We will light Channukah canldes during Havdalah in Cafe Młynek!
 

12 grudnia 2015 (sobota) g.18.00 |
December 12th (Saturday) 6.00 p.m.
Cafe Młynek (pl. Wolnica 7) | 
Cafe Młynek (Wolnica sq. 7)

ósma świeczka  | eight candle

Ósmą świeczkę zapalimy w Żydowskim Muzeum Galicja przed rozpoczęciem przedstawienia muzycznego “Jankiele”  | The eight Channukah candle we will light in Galicia Jewish Museum prior to the beggining of a musical performance “Jankiele”
 

13 grudnia 2015 (niedziela) g. 19.00|
December 13th (Sunday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) |  
Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

Rezerwacja Biletów >>
 

 

“Jankiele”

Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zaprasza na przedstawienie muzyczne – muzyczno-wokalną interpretację piosenek polskich Żydów oraz utworów polskich cymbalistów z przelomu XVIII i XIX wieku w wykonaniu zespołu Mojše Band.

Występują:

Michal Pal’ko – Jankiele (cymbały, wokal)
František Kubiš – Akordeonista
Jakub Stračina – Kontrabasista

Scena:
Żydowskie Muzeum Galicja,
ul. Dajwór 18

Bilety: 30/40zł  

Rezerwacje:  office@jewishtheatre.krakow.pl 

http://teatr-zydowski.krakow.pl/2015/11/jankiele-13-grudnia-2015/

 

 

“Samotne Tango Wiery Gran”

Spektakl Żydowskiego Teatru w Krakowie w technice Teatru Midraszowego, zrealizowany w konwencji żydowskiego kabaretu z elementami teatru dramatycznego, z muzyką na żywo. Tragiczna historia znakomitej polskiej śpiewacznki i muzy legendarnej Cafe Sztuka, działającej na terenie warszawskiego getta – Wiery Gran, po wojnie oskarżonej o kolaborację z gestapo. Spektakl dotyka zagadnienia jednej z najgroźniejszych skłonności ludzkiej natury – tendencji do plotek, w tradycji żydowskiej traktowanych na równi nawet ze zbrodnią.  

WYSTĘPUJĄ:

Wiera Gran – Agnieszka Bała
Władysław Szpilman – Michał Roemer

REALIZACJA:

Scenografia: Aga Pinkosz
Scenariusz: Tanya Segal i Agnieszka Bała
Reżyseria: Rabin Tanya Segal
Opracowanie Muzyczne: Michal Pal’ko
Tłumaczenie: Magda Koralewska, Barry Smerin
Produkcja: Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy

http://teatr-zydowski.krakow.pl/2015/11/
samotne-tango-wiery-gran-2-i-10-grudnia-2015/

 

Kabalat Szabat i Konferencja w Menczesterze

Szabat Szalom!

[english below]

rts_lightingW tym tygodniu na Kabalat Szabat i Kiddusz w Żydowskim Muzeum Galicja o g. 19.00. Modlitwę poprowadzi Rabin Tanya Segal. Serdecznie Zapraszamy!

Informujemy również, że w najbliższy poniedziałek Magda Rubenfeld Koralewska będzie gościem Konsula Generalnego RP w Manchesterze podczas konferencji “Yesterday, Today, Tomorrow of Polish-Jewish relations”. Na Uniwersytecie Manchesteru zaprezentuje prelekcję “The Phenomenon of Progressive Judaism in Poland (200 years)”. Zwieńczeniem konferencji będzie otwarcie wystawy poświięconej Sprawiedliwym.

http://events.manchester.ac.uk/event/event:yln-ihbtzy87-kmvvvy/yesterday-today-tomorrow-of-jewish-polish-relations

 

manchester_magdaShabbat Shalom!

This week join us for Kabbalat Shabbat and kiddush in Galicia Jewish Museum at 7.00 p.m. The prayer will be led by Rabbi Tanya Segal.

We would also like to inform you, that next monday Magda Rubenfeld Koralewska will be a guest speaker to the conference in Manchester “Yesterday, Today, Tomorrow of Polish-Jewish relations”. Invited by Consulat General of RP in Manchester Magda will lead a lecture at the Manchester Univercity “The Phenomenon of Progressive Judaism in Poland (200 years)”. The culmination of conference will be an opening of exhibition dedicated to The Righteous Among Nations

http://events.manchester.ac.uk/event/event:yln-ihbtzy87-kmvvvy/yesterday-today-tomorrow-of-jewish-polish-relations

Żywa Biblioteka/Human Library Kraków 14.11.2015 (sobota) w księgarnio-kawiarni Massolit

Serdecznie polecamy projekt Żywa Biblioteka/Human Library Kraków, który będzie miał miejsce w w Krakowie w dniu 14.11.2015 (sobota) w księgarnio-kawiarni Massolit.

Po sobotnich modlitwach i studiowaniu do projektu dołączy też Rabin Tanya. Więcej informacji w Kronice TVP Kraków i na stronie facebookowej projektu: https://www.facebook.com/zywabibliotekahumanlibrarykrakow

od 7:12 minuty – informacje o projekcie – POLECAMY!

http://krakow.tvp.pl/22557275/8-ix-2015-godz-2145

 

zywabiblioteka

 

 

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia 6.11.2015

rts_lightingSzabat Szalom! Jak co tydzień zapraszamy na Kabalat Szabat i Kidusz w Żydowskim Muzeum Galicja. Nabożeństwo poprowadzi Rabin Tanya Segal.

Przy tej okazji chcemy serdecznie podziękować Dinie za zupy na lunch po szacharicie, które przywołały wspomnienia, o wspaniałym projekcie kulinarnym Kuchnia Midraszowa ( Midrasz Kitchen).

Midrasz do aktualnej parszy Chajej Sara Można zlaneźć tutaj:

http://www.beitkrakow.pl/2012/11/chajej-sara-חַיֵּי-שָׂרָה/

O wszystkich midraszach stworzonych w trakcie projektu możecie przeczytać na naszej stronie: http://www.beitkrakow.pl/midrash-kitchen/ ale niestety ich smak można sobie tylko wobrazić :)

 

—-
Shabbat Shalom! As every week we want to cordially invite everyone to Kabbalat Shabbat and Kiddush in Galicia Jewish Museum. The service will be led by Rabbi Tanya Segal.

On this occasion we want to thank Dina for cooking soups four our shabbat lunch after shacharit! The soups brought back the memories about Midrash Kitchen project. Midrash for current parsha and other culinary midrashim are available here: http://www.beitkrakow.pl/midrash-kitchen/