Beit Krakow jest społecznością niezależną od Beit Warszawa i Beit Polska | Beit Krakow is independent of Beit Warszawa and Beit Polska.

Oct 14 2014

Simchat Tora 5775 w Beit Kraków | Simchat Torah 5775 at Beit Krakow

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Zapraszamy na święto Simchat Tora w najbliższą środę, kiedy to radośnie oprowadzimy nasz zwój Tory po Kazimierzu, odwiedzając każdą synagogę. A w czwartek i w piątek spotkamy się z uczestnikami konferencji Tamar pod hasłem “Jewish Journeys”, organizowanej w najbliższym tygodniu w Krakowie.

Chag Sameach!

Join us for Simchat Torah this coming Wednesday, as we joyously walk our scroll around all Krakow’s synagogues. And on Thursday and Friday we will have an opportunity to spend time with the participants of the upcoming Tamar conference, taking place in Krakow, entitled “Jewish Journeys”.

Chag Sameach!

 

Simchat Tora Simchat Torah

15 października 2014 (środa) g. 18.30 | October 15th (Wednesday) 6.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


Obchód po Kazimierzu rozpoczniemy i zakończymy w Żydowskim Muzeum GalicjaOur joyous walk around Kazimierz will start and end in Galicia Jewish Museum
 

Koncert Zespołu Mojše Band – w ramach konferencji Tamar 
Concert of Mojše Band – during Tamar conference

16 października 2014 (czwartek) g. 21.15 | October 16th (Thursday) 9.15 p.m.
Wilga Hotel (ul.  Przedwiośnie 16) | Wilga Hotel (Przedwiośnie 18. St.)
 

 

szabat w galicji | shabbat in galicia

 

17 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 17th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)


Podczas Kabalat Szabat spotkamy się z uczestnikami konferencji Tamar | The participants of the upcoming Tamar conference will join us for Kabalat Shabbat this week


szacharit shacharit

18 Pażdziernika 2014 (sobota) g. 10.30 | October 18st (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone | will be announced

Comments Off

Oct 08 2014

Sukkot 5775 w Beit Kraków

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

headersukkot
[english below]

Przez siedem dni…wszyscy którzy należą do narodu Izraela będą zamieszkiwać w sukkot (Lew. 23:42). Ten fragment uczy, że wypada aby cały naród Izraela zasiadł w jednej suce”
 

Rav Kook
Cóż zrobić z tak utopijną wizją jedności? Jak możemy wyobrazić sobie cały naród Izraela pod jednym dachem skoro często trudno nam sobie wyobrazić tam choćby całą naszą społeczność? Tak długo jak ciążą nam nasze małostki i wady charakteru, nie jest możliwe osiągnięcie jedności. Ale po doświadczeniu Wielkich Świąt, gdzie stoimy wspólnie i jako społeczność odpowiadamy za swoje przewinienia mówiąc Widuj; gdzie modlimy się wspólnie nawet z grzesznikami, nasze poczucie jedności zostaje chwilowo przywrócone. Nasze życie oświetlone przez światło tszuwy i ciężkiej pracy nad własnym moralnym niedostatkiem daje możliwość dalszej naprawy. Dlaczego więc nie pójść za ciosem?

Zgodnie z nauczaniem Rabbiego Natana, ucznia Rabbiego Nachmana z Bracławia, to poczucie jedności jest właśnie esencją micwy przebywania w suce. Rabbi Nachman rekomenduje taką oto kawanę na okres Sukkot:

“Człowiek powinien się wtedy skoncentrować na byciu częścią całego narodu Izraela, z intensywnym uczuciem miłości i pokoju, dopóki nie przyczyni się do możliwości bycia całego narodu Izraela w jednej suce”

Tego życzymy sobie i całej społeczności Krakowa. Tym samym zapraszamy także do naszej nowo wybudowanej Suki na wspólne posiłki, rozmowy i rozmaite wydarzenia towarzyszące, jak Upszerin Natana, Premiera najnowszego spektaklu Teatru Midraszowego pt. “Samotne Tango Wiery Gran”, czy zawieszenie mezuzy/Chanukat Bait w naszym nowym biurze. Szczegóły poniżej.

Chag Sukkot Sameach!
 

 

 
For seven days… all who belong to the people of Israel will live in sukkot (Lev. 23:42) This teaches us that it is fitting for all of Israel to sit in one sukkah”
Rav Kook
What is the meaning of this utopian vision today? How can we imagine all of Israel sitting together in a single sukkah if we often can’t even imagine one community there? As long as we are plagued with pettiness and other character flwas, we cannot attain collective unity. But after experiencing the unique holiness of Yamim Noraim, when we stand together as community and accept communal responsibility for our sins, reciting Viduy together; when we pray together even with sinners… this state of unity is temporarily restored. After our lives have been illuminated by the light of teshuvah having done soul searching and attempting to combat our moral weakness, we can strive to take the next step.

According to the Hasidic master Rabbi Nathan, a chief disciple of Rabbi Nachman of Breslov, this sense of unity is the very essence of the mitzvah of sukkah. He wrote in Likutei Halachot that one should fulfill the mitzvah of sukkah with the following kavanah:

“One should concentrate on being part of the entire people of Israel, with intense love and peace, until it may be considered as if all of Israel dwells together in one sukkah.”

And so we wish to all of us and to the entire community of Krakow. Thus we hope you will join us in our newly-built sukkah for meals, conversation and other accompanying events, such as Natan’s Upsherin, Premiere of our latest performance “The Lonely Tango of Vera Gran” or Chanukat Bait of our new office. Please see details below. 

Hag Sukkot Sameah!

 
 

erew Sukkot | erev Sukkot 

8 października 2014 (środa) g. 19.00 | October 8th (Wednesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szabat w Galicji shabbat in Galicia

10 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 10th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

szacharit shacharit

11 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 11th (Saturday) 10.30 a.m.
 ul. Dajwór 14/16  | Dajwór St. 14/16

hawdala & premiera: Samotne Tango Wiery Gran 
havdalah & opening night: The Lonely Tango of Vera Gran

11 października 2014 (sobota) g. 19.30 | October 11th (Saturday) 19.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

więcej informacji na | more information at: www.beitkrakow.pl

 

Impreza Uprzerin Natana Natan’s Upsherin Party

 12 października 2014 (niedziela)  | October 12 (Sunday) 
 będzie ogłoszone | will be announced

 

simchat Tora simchat Torah

15 października 2014 (środa) g. 19.00 | October 15th (Wednesday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szabat w Galicji shabbat in Galicia

Będziemy gościć uczestników Seminarium Tamar - Jewish Journey, w Krakowie
We will spend Shabbat together with the participants of the Tamar Conference
 

17 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 17th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

Comments Off

Oct 06 2014

Premiera: “Samotne Tango Wiery Gran” 11.10.2014 (sobota)

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

UlotkaWiera

“Samotne Tango Wiery Gran” 
11.10.2014 (sobota), g. 19.30. 
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18, Kraków

Najnowszy spektakl Teatru Midraszowego, zrealizowany w konwencji żydowskiego kabaretu z elementami teatru dramatycznego, z muzyką na żywo.

Tragiczna historia znakomitej polskiej śpiewacznki i muzy legendarnej Cafe Sztuka, działającej na terenie warszawskiego getta – Wiery Gran, po wojnie oskarżonej o kolaborację z gestapo. Spektakl dotyka zagadnienia jednej z najgroźniejszych skłonności ludzkiej natury – tendencji do plotek, w tradycji żydowskiej traktowanych na równi nawet ze zbrodnią.

Dostępne tłumaczenie na język angielski.
Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z twórcami.

 

 

Realizacja:

Wiera Gran – Agnieszka Bała
Władysław Szpilman – Michał Pal’ko
Scenografia – Aga Nowak
Opracowanie dramaturgiczne – Tanya Segal i Agnieszka Bała
Koncepcja i Reżyseria – Rabin Tanya Segal
Tłumaczenie – Magda Koralewska, Barry Smerin
Produkcja – Teatr Midraszowy, współczesny Teatr Żydowski Krakowa

 

Rezerwacja biletów:

tel. (12) 421 68 42 (Żydowskie Muzeum Galicja) i office@beitkrakow.pl
Bilety w promocyjnej cenie 20 zł (ulgowe) i 30 zł (pozostałe)

Comments Off

Sep 28 2014

Yom Kippur 5775

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Zapraszamy do udziału w obchodach Jom Kippur w Beit Kraków!

Uwaga, nastąpiła zmiana: nabożeństwa w Jom Kippur odbywać się będą w Żydowskim Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18).

Join us for Yom Kippur at Beit Kraków!

Please note that there has been a change in the program and Yom Kippur Services will take place in Galicia Jewish Museum (Dajwór Street 18).

 

Kol Nidre Kol Nidre

3 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 3rd (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18  | Galicia Jewish Museum, Dajwór St. 18

szacharit jom kippur shacharit yom kippur

4 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 4th (Saturday) 10.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18  | Galicia Jewish Museum, Dajwór St. 18

izkor & neila  izkor & neila

4 października 2014 (sobota) g. 18.00 | October 4th (Saturday) 6.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18  | Galicia Jewish Museum, Dajwór St. 18

 

Comments Off

Sep 18 2014

Jamim Noraim 5775 w Beit Kraków | Yamim Noraim 5775 at Beit Kraków

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szabat szalom!

 
W ciągu 40 dni (począwszy od Rosz Chodesz Elul i skończywszy na Jom Kipur) robimy duchowy bilans swojego życia, swoich osiągnięć i porażek w minionym roku, relacji z ludzmi, wkładu w społeczność/społeczeństwo. Naprawa, zmiana, rozwój duchowy, uświadomienie sobie i przezwyciężenie swoich słabości, przyznanie się do błędów – to trudne, niekiedy bolesne i powodujące dyskomfort oczekiwania, jakie stawiają przed nami nadchodząceWielkie Święta. Łatwo jest zbagatelizować te kwestie, odwrócić się od trudnych pytań, których wolimy sobie nie zadawać. Ale nasz wysiłek i bolesne zmagania z samym sobą dają szansę na nowe początki, nowe realizacje, inspiracje, motywacje, otwierają przed nami nowe drogi i uwalniają potencjał na lepszy rok i lepszą przyszłość. Jak zwykle wszystko sprowadza się do wyboru. Podjęcia wyzwania, mimo trudu i dyskomfortu. I choć to, do której Księgi zostaniemy zapisani na Nowy Rok, nie zależy od nas, możemy mieć swój udział w tej decyzji. Tak więc życząc głębokiego, pięknego i szczęśliwego Nowego Roku 5775 jednocześnie zapraszamy do ciężkiej, wspólnej duchowej pracy podczas Yamim Noraim ku dobrym zmianom w naszym życiu.

Rozpoczynamy już dziś Szabatem parszat “Nicawim- WaJelech” – siódmym z szabatot hanechama, oraz jutrzejszymi Hawdalą/Erew Slichot, kiedy pożegnamy ostatni Szabat roku 5774 i zgodnie z Aszkenazyjską tradycją rozpoczniemy okres odmawiania slichot przed Rosz Haszana.

Prosimy także o zgłaszanie rezerwacji na Seder Rosz HaSzana, który odbędzie się – zgodnie z kolei z naszą Beit Krakowską tradycją – w naszym ulubionym Cafe Młynektuż po Taszlichu. Siódmy rok naszych wspólnych duchowych doświadczeń, silnych więzi i przyjaźni rozpoczniemy pysznym jedzeniem, noworocznymi błogosławieństwami i rodzinną atmosferą, które w Młynku mamy jak w banku. Na zgłoszenia czekamy pod adresemoffice@beitkrakow.pl czekamy do wtorku 23.09 (cena kolacji 40 zl dla członków, studentów i seniorów oraz 50 zł dla pozostałych). 

Szana Towa i do zobaczenia w Beit Kraków!

 

shabbat shalom !

 
In the 40 days (beginning at Rosz Chodesz Elul and concluding in Yom Kippur) we take stock of our lives, our successes and failures throughout the year, our relationships with people, our contribution to the community, as individuals and as members of the Jewish people. Repair, change, spiritual growth, realizing and overcoming ones weaknesses, admitting to faults – are difficult, painful and uncomfortable expectations we are faced with on High Holidays. It is easy to dismiss them, turn away from difficult questions we would rather not ask ourselves. But our efforts and painful struggles on the other hand open up possibilities for new beginnings, for rejuvenation, illumination, inspiration; they unlock our potential to a better year and a better future. Again it is all about our choice. Accepting the challenge, despite the discomfort. Though it is not up to us to decide which Book we will be written in for the new year, we can influence that decision. So with wishes for a meaningful, wonderful New Year 5775 we invite you to do hard work and concerted spiritual effort during Yamim Noraim towards good changes in our lives. 

And we begin tonight with Shabbat parshat Nitzaavim-VaYelekh the seventh shabbat of consolation, followed byHavdalah/Erev Slichot tomorrow, when we will say farewell to the last Shabbat of the year 5774 and – according to the Ashkenazy tradition – begin the period of saying slichot before Rosh Hashana.

Please also make sure to let us know if you will join us for our Rosh Hashana Seder - according, in turn, to our Beit Krakow tradition – in our favourite Cafe Młynek, which we will hold after Tashlich. We look forward to beginning our 7th year of deep spiritual experiences, friendships and growth with delicious food, new year blessings and family atmosphere. Please send us an email by September 23rd to office@beitkrakow.pl to make your reservation (cost of the meal is 40 pln for members, students and seniors and 50 pln for others). 

Shana Tovah and see you at Beit Kraków!

 
 

szabat w galicji | shabbat in galicia

20 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 20th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

hawdala i erew selichot havdalah and erev selichot

21 września 2014 (sobota) g. 19.00 | August 21st (Saturday) 7.00 p.m.
Massolit Books & Cafe (ul. Felicjanek 4) | Massolit Books & Cafe (Felicjaneg St. 4)

erew rosz ha’szana erev rosh ha’shanah

24 września 2014 (środa) g. 19.00 | September 24th (Wednesday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit rosz ha’szana shacharit rosh ha’shanah

25 września 2014 (czwartek) g. 10.00 | September 25th (Thrusday) 10.00 a.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

taszlich tashlich

25 września 2014 (czwartek) g. 18.00 | September 25th (Thrusday) 6.00 p.m.
 ul. Meiselsa 4 | Meiselsa Street 4

seder rosz ha’szana seder rosh ha’shanah

25 września 2014 (czwartek) g. 19.00 | September 25th (Thrusday) 7.00 p.m.
Cafe Młynek, Plac Wolnica 7

Cena Kolacji: 40zł (ulgowy/członkowie) 50zł (pozostali)

szabat szuwa shabbat shuvah

26 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 26th (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

szacharit szabat szuwa shacharit shabbat shuvah

27 września 2014 (sobota) g. 10.30 | September 27th (Saturday) 10.30 a.m.
Będzie ogłoszone | Will be announced

Kol Nidre Kol Nidre

3 października 2014 (piątek) g. 19.00 | October 3rd (Friday) 7.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

szacharit jom kippur shacharit yom kippur

4 października 2014 (sobota) g. 10.30 | October 4th (Saturday) 10.30 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

izkor & neila  izkor & neila

4 października 2014 (sobota) g. 18.00 | October 4th (Saturday) 6.00 p.m.
Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38  | The High Synagogue, Józefa Street 38

Comments Off

Sep 12 2014

14.09 Europejskiego Dzień Kultury Żydowskiej | European Day of Jewish Culture

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Szabat szalom!

stripped-bar-01.jpg

Serdecznie zapraszamy na najbliższy Szabat, oraz rozmaite wydarzenia edukacyjne, za naszą sprawą lub z naszym udziałem. W najbliższym mięsiącu będą to zajęcia ze Wstępu do Judaizmu oraz kobiecy panel dyskusyjny z okazji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej. W przyszłym  miesiącu wydarzenia w ramach konferencjiJewish Journeys w Krakowie. A w międzyczasie, przed i po: Święta, Święta, Święta. O wszystkich szczegółach informujemy poniżej lub poinformujemy Was w najbliższym czasie.

Wszystkich tych, którzy planują rozpocząć lub doszlifować swoją umiejętność gry na szofarze prosimy o zgłaszanie się do Rabin Tanyi.

Do zobaczenia w Beit Kraków!
 

shabbat shalom!
stripped-bar-01.jpg

Join us for the upcoming Shabbat service and various educational events, we have prepared or are a part of. This month they include the Intro to Judaism classes and a Female Discussion Panel as part of the European Day of Jewish Culture. Next month various events as part of the Jewish Journeys conference in Krakow. And in the meantime, before and after: Chagim, Chagim, Chagim. We will keep you informed about all the details and this and subsequent newsletters.

For those who would like to start learning or master their shofar skills please contact Rabbi Tanya in the next days.

See you at Beit Kraków!

www.beitkrakow.pl
www.facebook.com/pages/Beit-Kraków

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events

Szabat w Galicji | Shabbat in Galicia
12 września 2014 (piątek) g. 19.00 | September 12 (Friday) 7.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
 
Szacharit | Szacharit
13 września 2014 (sobota) g. 9.00 | September 13 (Saturday) 9.00 a.m.
Będzie ogłoszone | Will be announced
 
 
Europejski Dzień Kultury Żydowskiej: Kobiety w judaizmie | 
European Day of Jewish Culture: Women in Judaism
14 września 2014 (niedziela) g. 16.00 | September 14th (Sunday) 4.00 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór st. 18)
 
Panel dyskusyjny Być Żydówką we współczesnym Krakowie.
z udziałem rabin Tanyi Segal
 
Z okazji Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Kobiety w Judaizmie” Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zaprosiło przedstawicielki Krakowskiej społeczności żydowskiej, by opowiedziały o wyzwaniach i trudnościach, ale także o pozytywnych aspektach bycia Żydówką we współczesnym Krakowie.  
 
Wstęp wolny
więcej: www.galiciajewishmuseum.org

***

Panel discussion To Be a Jewish Woman in Modern Krakow
with Rabbi Tanya Segal 

On the European Day of Jewish Culture, this year titled Women in Judaism, representatives of the local Jewish community have been invited by the Galicia Jewish Museum to talk about the challenges and difficulties, but also the positive aspects of being a Jewish woman in modern Krakow.

Free Admission
More:  www.galiciajewishmuseum.org

Comments Off

Sep 09 2014

Wspomnienie o Magdzie Borowicz | A reflection about Magda Borowicz

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Z glebokim żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci Magdaleny Borowicz, która była przyjaciółką i częścią Beit Kraków. Niespodziewane odejście Magdy, 7 września w Tarnowskim szpitalu, przyniosło smutek i zaskoczenie. Łączymy się w żalu z jej rodziną i przyjaciółmi. Magdo jesteśmy przekonani, że dotrzymasz danego słowa i usłyszymy jeszcze melodię, którą obiecałaś nam zagrać, a międzyczasie dziękujemy za wszystko co z właściwą sobie dobrocią i wrażliwością wniosłaś w życie naszej społeczności. Pogrzeb odbędzie się 13 września, o godz. 13.00 w Dąbrowie Tarnowskiej.

With deep sadness we inform you of an unexpected death of Magdalena Borowicz, who was a dear friend and part of Beit Krakow. The sudden departure of Magda, on September 7th in the Tarnow hospital, left sorrow and surprise. We join her family and friends in sadness and will keep them in our prayers. We know that Magda will keep her promise and we will be looking forward to hearing a melody she promised to play us one day. And in the meantime we wish to thank her for all she has brought in to the life of our community, with her characteristic goodness and sensitivity. The funeral will take place in Dabrowa Tarnowska, on September 13, at 1.00 p.m.

 

wspomnienie o Magdzie Borowicz | a reflection about Magda Borowicz

magdaborowicz_360

Magda Borowicz przy drzewku Ireny Sendlerowej w Yad Vashem (2012)

Magda. Nie spotkałam jeszcze tak ciepłego człowieka jak ona. To zaskakujące ile wrażliwości i serca można otrzymać od zupełnie obcej osoby. Magda potrafiła te cechy właśnie – wrażliwość i ciepło – przenieść w zupełnie inny wymiar. Jej szczere zainteresowanie każdym kogo spotkała i wielka uwaga poświęcana szczegółom – tym szczegółom, które są istotne tylko dla nas, a zwykle nie obchodzą reszty świata – sprawiały, że była doskonałym towarzyszem i rozmówcą. Kto tego nie miał czasu docenić, przegapił coś naprawdę wartościowego.

Rozmowy z Magdą były niezwykłe. Spędziłyśmy wiele godzin rozprawiajac o rzeczach małych i wielkich, prostych i trudnych. Była osobą, która miała własne zdanie na każdy prawie temat. Punkt widzenia – przemyślany, sprawdzony. Nie pożyczony, nie zasłyszany i nie wyuczony. Również, nie popularny, czy politycznie poprawny – po prostu szczery, prawdziwy i własny.

Imponująca ilość przeczytanych przez Magdę książek, zwiedzonych wystaw, oglądniętych sztuk i odbytych podróży nadawała naszym rozmowom głębi i kontekstu. Kontekstu, jakiego często brakuje osobie takiej jak ja – która zwykle nie rusza się bardzo daleko od domu.

Miałyśmy iść do teatru, miałyśmy iść do muzeum, miałyśmy pójść na wystawę. Już nie pójdziemy. W świecie, w którym wszystkich obchodzi głownie to jakie nosisz buty, ile ważysz i jaką masz fryzurę zabrakło człowieka, który widzi głębiej, czuje mocniej i rozumie lepiej.

Jeszcze nie zdążyłam tego poczuć, ale już wiem jakże bardzo będzie mi tej niezwykłej osoby brakować.

– Marta Kalamar

Comments Off

Sep 02 2014

Ordynacja Rabinów i Kantorów we Wrocławiu

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

Serdecznie gratulujemy czwórce rabinow i trójce kantorów z Geiger Kolleg, którzy dziś otrzymali ordynację w Synagodze pod Białym Bocianem we Wrocławiu!

Beit Kraków na uroczystościach reprezentują Rabin Tanya Segal i Prezes Zarządu Magda Koralewska.

Zdjęcia i więcej wiadomości na stronie http://www.wroclaw.pl/ordynacja-rabinow-i-kantorow-we-wroclawiu

Comments Off

Jul 31 2014

Szabat Chazon i Tisza B’Aw 5774 | Shabbat Chazon and Tisha B’Av 5774

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

szabat szalom

[english below]

Tisha B’Aw – “post piątego (miesiąca)” wspomniany w księdze  Zacharjasza, upamiętniający zniszczenie (ale i dający nadzieję odnowy), co roku mobilizuje nas duchowo i intelektualnie do refleksji nad aktualnością jego przesłania. A być może w tym roku, z uwagi na trwający konflikt militarny na Bliskim Wschodzie i tuż za naszą wschodnią granicą, Tisza B’Aw powinien być nam szczególnie bliski. Zapraszamy na wspólne czytanie Eicha (Księgi Lamentacji) w najbliższy poniedziałek (4.08) do Żydowskiego Muzeum Galicia o godzinie 19.30. Obchody Tisza B’Aw rozpoczniemy refleksją nad kinot(lamentacjami) w literaturze polskiej.  Będziemy mieli także sposobność doświadczenia formy lamentacji w muzyce. Solową interpretację kompozycji Belu Vavrinca na cymbały – opartej na płaczu żydowskych mieszkaniek Szatmaru w dwudziestych latach XX wieku – wykona dla nas Michal Pal’ko.

Zapraszamy również na najbliższy Szabat – Szabat Chazon w Beit Kraków.

 

shabbat shalom

Tisha B’Aw – “the fast of the fifth (month)” mentioned in the Book of Zechariah, commemorating the destruction (but also giving hope for Renewal), challenges us intellectually and spiritually every year. Reflecting on the meaning of Tisha B’Av in the light of the conflicts in the Middle East and beyond our Eastern boarder, we are faced with its special relevance this year. Join us on this coming Monday, August 4th, at 7.30pm in the Galicia Jewish Museum for communal reading of Eikha (the Book of Lamentations). We will start the evening with a study of the meaning of kinot (lamentations) in Polish literature with Rabbi Tanya. We will also have an opportunity to experience a musical form of lamentations. The solo interpretation of Belu Vavrinca composition – based on lamentations of Jewish women in Szatmar in the 1920s – will be performed on cimbalom by Michal Pal’ko. 

Please join us also for the upcoming Shabbat – Shabbat Chazon at Beit Krakow.

 

najbliższe wydarzenia | upcoming events
stripped-bar-02.jpg

 

szabat chazon | shabbat chazon

1 sierpnia 2014 (piątek) g. 19.30 | August 1st (Friday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)

 

szacharit | shacharit

2 sierpnia 2014 (sobota) g. 10.30 | August 2nd (Saturday) 10.30 a.m.
będzie ogłoszone  | will be announced
 

Tisza B’Aw | Tisha B’Av

4 sierpnia 2014 (poniedziałek) g. 19.30 | August 4th (Monday) 7.30 p.m.
Żydowskie Muzeum Galicja (ul. Dajwór 18) | Galicia Jewish Museum (Dajwór St. 18)
 

Comments Off

Jul 22 2014

72. Rocznica Likwidacji Getta Warszawszkiego | 72nd Anniversary of Warsaw Ghetto Liquidation

Opublikowane przez w kategorii Artykuł

http://vimeo.com/42049788
 
Na podstawie wiersza Wislawy Szymborskiej “Jeszcze”

Comments Off

Next »